2023/12/09

 

Būsimoms investicijoms reikalingi specialieji ir detalieji planai

Nidos Šulcienės nuotrauka

Siekdama garantuoti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius šių teritorijų plėtros poreikius ir tikslus, Kupiškio rajono savivaldybė vykdo projektą „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“, remiamą Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Tobulinti viešojo administravimo struktūrą, gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti viešąsias ir ES politikas“. Jam įgyvendinti skirta 332 913 litų finansinė parama.

Dar 2011 m. rugpjūčio 9 d. Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektui įgyvendinti 85 proc. reikalingų lėšų skirta iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“. 15 proc. išlaidų padengs Kupiškio rajono savivaldybės administracija. „Šis projektas reikalingas ateityje pritraukiant investicijas. To reikalauja ir įstatymai“, – trumpai apie projekto naudą sakė rajono Savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Visockienė. Projektas vykdomas siekiant subalansuoti urbanistinę ir turizmo paslaugų plėtrą, gyvenamosios aplinkos gerinimą bei kurti aplinką, palankią investicijoms ir verslui mūsų rajone. Kartu bus išsaugotos saugomos teritorijos ir įteisinti taikomi paveldosaugos reikalavimai.

Projektas planuojamas baigti šių metų rugpjūčio 9 dieną. Per tą laiką žadama parengti tris specialiuosius ir du detaliuosius planus: Kupiškio rajono Šilumos ūkio (1 vnt.), Lėvens kraštovaizdžio draustinio ribų keitimo ir teritorijos tvarkymo (1 vnt.), Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete planavimo dokumentų – kultūros paveldo teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą ir paveldotvarkos projektą (1 vnt., specialieji planai) ir Naujų žemės sklypų suformavimo teritorijoje tarp A. Purėno g., Krasnavos g. ir Slavinčiškio g. Kupiškyje detalųjį planą (1 vnt.) bei Naujų žemės sklypų suformavimo teritorijoje prie Slėnio g. ir Jaunimo g., Kupiškyje (1 vnt.), detaliuosius planus.

Nors Kupiškio miesto bendrasis planas patvirtintas, o rajono dar rengiamas, tačiau šiems planams įgyvendinti reikia sprendinių konkretizavimo. Teritorijos be parengtų planavimo dokumentų dažnai tvarkomos stichiškai, nesilaikoma teritorijų darnaus vystymo, aplinkosaugos, paveldosaugos principų, apsunkinamas investicijų pritraukimas konkrečių teritorijų vystymui, didėja nepasitenkinimas dėl nesprendžiamų teritorijos plėtros problemų. O šių trūkumų sprendimas įmanomas parengus jau išvardintus specialiuosius ir detaliuosius planus. Juose bus parinktos ir viešai apsvarstytos geriausios sprendimų alternatyvos, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo, aplinkos apsaugos, paveldosaugos prioritetai.
Šiam projektui jau išmokėta 11 709,58 litų paramos (11 709,58 jos ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos).

Užs. Nr.747

——-
Autorius: Ingrida NAGROCKIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video