Kupiškėnų mintys

2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Kroštas brungiausias
Informacija
Įkainiai
 
Skalsu kalbos

2016−08−27

Primenama lengvata mažuosius palydint į mokyklą. Artėjant Rugsėjo 1-ajai, Mokslo ir žinių dienai, Valstybinė darbo inspekcija primena vieną iš Darbo kodekso numatytų lengvatų asmenims, auginantiems vaikus.

Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, pirmąją mokslo metų dieną suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Ši garantija sietina su mokslo metų pradžios švente, kuria turi teisę pasinaudoti tėvai, norintys pirmą mokslo metų dieną palydėti vaikus į mokyklą. Ši lengvata yra nustatyta atsižvelgiant į normalią 8 valandų darbo dieną bei 40 valandų darbo savaitę, todėl darbuotojui priklauso ne mažiau kaip 4 valandos laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslų metų dieną. Pažymėtina, kad darbuotojas, pasinaudojęs šia garantija, atidirbti už tai neprivalo. Svarbu paminėti, kad ši garantija taikytina tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį, t. y. netaikytina darbuotojams, jau turintiems teisę į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį (auginantiems du vaikus iki 12 metų), ar auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbdavio atsisakymas suteikti tėvams priklausantį laisvą laiką ar už jį mokėti yra darbo įstatymų pažeidimas – dėl jo galima kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

Visais tėvams taikomų lengvatų bei kitais darbo teisės klausimais galima pasikonsultuoti Valstybinės darbo inspekcijos bendruoju konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772, paskyroje „Facebook“ arba atsiunčiant paklausimą el. paštu info@vdi.lt


2016−08−25

TIESIOGIAI IŠ KUPIŠKIO. Lietuvos radijas šių metų vasaros keliones baigia Kupiškyje. Šį penktadienį kilnojamoji LRT radijo studija įsikurs centrinėje miesto aikštėje. Tris valandas nuo 12 iki 15 valandos apie Kupiškį ir kupiškėnus kalbės patys kupiškėnai ir apylinkių gyventojai. Ateikite arba įsijunkite radijo imtuvus nuo 12 iki 15 valandos.


2016−08−20

Alizavoje. Rugpjūčio 15 d. Žolinės šventė prasidėjo Alizavos pagrindinės mokyklos stadione futbolo varžybomis. Varžėsi dvi – Kupiškio ir Alizavos mišrios komandos. Rezultatu 2:8 nugalėjo alizaviečiai.
Po Mišių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Žolinės šventę tęsė rinktinė kaimų kapela, vadovaujama Jono Ragausko, „Sodžiaus“ ūkininkių tradicinė grybienė, Alizavos padalinio mėgėjų teatro kolektyvo, vadovaujamo Jolantos Užusienienės, parodytas spektaklis „Kurčias žentas“, merginų ritminių šokių grupė „Svaja“.
Susirinkusius sveikino Alizavos bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas, seniūnė Raminta Ribokaitė, svečiai. Vyko įvairios atrakcijos: netradicinis baudų mėtymas su bokso pirštinėmis, virvės traukimas.
Svarsčių kilnojimo varžybose laimėjo Rimantas Pučėta. Sportines rungtis vedė Alizavos seniūnijos sporto organizatorius Algimantas Baziukas, vyko šaudymo varžybos, kurioms vadovavo Artūras Jonutis.
Koncertinę programą užbaigė atlikėjų iš Klaipėdos grupė „Žvaigždžių spinduliai“, o vakare vyko kartų diskoteka su Alizavos bendruomenės jaunimo centro „Alsja“ DJ‘s.


2016−08−17

Restauravimo taryba – Palėvenės bažnyčioje. Rugpjūčio 11 d. Palėvenės bažnyčioje (Kupiškio r., Palėvenės miestelyje) lankėsi Restauravimo tarybos ekspertai, kurie įvertino 2016 metais baigtus bažnyčios Triumfo arkos lipdybos ir auksuotės konservavimo, restauravimo darbus. Restauravimo taryba konstatavo, kad darbai yra atlikti preciziškai, vadovaujantis patvirtinta Restauravimo darbų užduotimi ir metodika.
„Palėvenės bažnyčia restauratorių meistriškumo dėka tampa Kupiškio rajono deimantu sakralinio meno ir turistinių maršrutų srityje. Jei važiuosite keliu Kupiškis–Panevėžys, tai būtinai užsukite į Noriūnus – ten už Lėvens upės slėnio pamatysite vienuolyno sienas ir baltuojančią bažnyčią“, – sako Kultūros paveldo departamento direktorės pavaduotojas Audrius Skaistys.
Restauravimo taryba svarsto kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo klausimus, kontroliuoja jų eigą bei priima baigtus darbus.


2016−08−13

Tvenkinyje – ir vėl nafta. Kupiškėnai jau juokiasi, kad reikėtų rimčiau pakasinėti Račiupio tvenkinio pakrantes, nes šioje vietoje niekaip nesiliauja tekėję naftos produktai. Rugpjūčio 11 dieną Kupiškio aplinkosaugininkus ir vėl pasiekė žinia apie pastebėtus taršos pėdsakus prie tvenkinio lietaus nuotekų šulinio. Atvykus tokių pat medžiagų rasta ir gretimame šulinyje. Panaudojus rankinį purkštuvą šuliniai buvo išpurkšti naftos produktų skaidytoju. Įvertinti įvykio atvyko ir civilinės saugos specialistas.
Paskutinį kartą naftos produktai iš tvenkinio Gedimino gatvėje šalinti prieš dvi savaites.


2016−08−06

Kupiškio plėtrai – ES investicijos. Ministras Tomas Žilinskas skyrė finansavimą pirmiesiems Kupiškyje ir Kaišiadoryse įgyvendinamiems kompleksiniams miestų plėtros projektams.
Kupiškio r. savivaldybės administracijos įgyvendinamas projektas „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“ sprendžia ne vieną šio miesto problemą: gyventojų skaičiaus mažėjimo, nedarbo, mažėjančio veikiančių ūkio subjektų skaičiaus ir mažėjančių tiesioginių užsienio investicijų.
Siekiant sukurti patrauklią aplinką investicijoms, tvarkoma nenaudojama miesto teritorija: atliekami inžinerinių tinklų rekonstrukcijos, įvažų į sklypą, pėsčiųjų-dviračių tako su apšvietimu įrengimo bei kiti darbai.
Įgyvendinus projektą Kupiškyje atsiras funkcionali investicinė aplinka, pagerės sąlygos gyventojų užimtumui bei paslaugų sektoriaus augimui, – miestas taps patrauklesnis naujoms investicijoms.
Kupiškio miesto gamybinės teritorijos Krantinės g. konversijos projektui skirta beveik 116 tūkst. eurų, iš kurių beveik 104 tūkst. eurų – ES lėšos.
Panašūs viešųjų erdvių modernizavimo ir apleistų ar nenaudojamų teritorijų konversijos projektai pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ bus įgyvendinti 23 vidutinio dydžio Lietuvos miestuose.
Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 107 mln. eurų, iš kurių apie 99 mln. eurų – ES lėšos.


2016−07−27

Renkamas šimtukas reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su IBBY Lietuvos skyriumi kviečia dalyvauti apklausoje (www.lnb.lt/100knyguvaikams) dėl reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams. Tai vienas iš projektų, skirtų artėjančiam Nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui. (Idėjos autorius ir projekto vadovas Kęstutis Urba.)
Apklausos dalyviai 500 knygų sąraše turėtų pažymėti nors 20 (tačiau pageidautina – visą 100) tų, kurios yra įsiminusios kaip meniškos, brandžios, vertingos. Reikšmingiausių knygų sąrašas labai svarbus pristatant lietuvių vaikų literatūrą plačiajam pasauliui, svarstant leidybos ir skaitybos problemas, diskutuojant dėl pagrindinės mokyklos programų ir dar daugeliu kitų atvejų.
Sąrašas bus sudaromas sumuojant skaitančiosios visuomenės ir ekspertų komisijos nuomonių rezultatus. Labai svarbus kiekvieno suaugusiojo skaitytojo atsiliepimas, ypač laukiami mokytojų, bibliotekininkų, auklėtojų, tėvų ir senelių balsai.
Sudaryto šimtuko patikimumas priklausys nuo kiekvieno apklausos dalyvio entuziazmo ir atsakomybės jausmo.


2016−07−05

NUOLAT TIKRINA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato darbuotojai nuolat tikrina apleistas negyvenamas teritorijas, kontroliuoja jų prieigas. Pareigūnai siekia išaiškinti pažeidimus, daromus nepilnamečių asmenų, nustatyti girtavimą viešoje vietoje, užkirsti kelią narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimui nuošaliose vietose. Vasaros metu pareigūnai sugriežtina kontrolę ne tik kriminogeniniu atžvilgiu pavojingose vietose, bet ir patruliuoja gyventojų poilsio zonose, prie vandens telkinių, laisvalaikio praleidimo vietose ypatingą dėmesį skirdami viešajai tvarkai, eismui, žmonių saugumui užtikrinti. Bendraudami su poilsiautojais ragina juos, kad nebūtų abejingi ir praneštų bendruoju telefonu 112 apie daromus teisės pažeidimus, stebėtų aplinką ir saugotų savo turtą.


2016−06−30

Trys sterkai. Nuo liepos 1 d., įsigaliojus Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimams, žvejai mėgėjai galės pasiimti nebe penkis sterkus, kaip dabar, bet tik tris. Leidžiamų sužvejoti ir pasiimti sterkų skaičius sumažintas todėl, kad beveik visuose šalies vandens telkiniuose yra per mažai plėšriųjų žuvų.
Aplinkosaugininkai primena, kad nuo liepos 1-osios vienos žvejybos metu leidžiama sugauti vieną šamą, ne daugiau kaip po du salačius ir ūsorius, ne daugiau kaip po tris lydekas, sterkus, ungurius, marguosius upėtakius ir kiršlius, ne daugiau kaip po penkis šapalus, vėgėles ir meknes. Bendras šių žuvų skaičius negali viršyti penkių. Pavyzdžiui, galima sugauti tris sterkus ir dvi lydekas arba du salačius, dvi lydekas ir sterką. Bendras šių žuvų svoris nėra ribojamas. Svarbu, kad lydekos ar sterkai būtų ne mažesni kaip 45 cm. Papildomai dar leidžiama sužvejoti 5 kg (Kuršių mariose – 7 kg) ešerių, kuojų, karšių ir kitų žuvų, kurių sugavimas nelimituotas.


2016−06−11

STIPRINA SENIŪNŲ STATUSĄ. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritarė patobulintam Vietos savivaldos įstatymo straipsnių pakeitimams ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymo projektui. Esminės šio įstatymo projekto nuostatos – leisti savivaldybių taryboms pasirinkti kokią formą suteikti seniūnijoms: ar savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio ar biudžetinės įstaigos.
Komitetas siūlo, kad seniūnija, turinti biudžetinės įstaigos statusą, galėtų teikti ne tik administracines, bet ir viešąsias paslaugas, savarankiškai tvarkyti biudžetą, kad tokioje įstaigoje turėtų dirbti ne mažiau kaip 10 darbuotojų. Seniūnai į pareigas būtų priimami tik konkurso būdu, be konkurso seniūną būtų galima perkelti tik keičiant seniūnijos teisinę formą (jeigu atitinka reikalavimus) ar laisvas kitos seniūnijos seniūno pareigas.
Siekiant vietos gyventojus labiau įtraukti į vietos reikalų tvarkymą siūloma aktyvinti seniūnaičių veiklą. Įstatymo projektu siūloma patikslinti seniūnaitijų sudarymo tvarką nustatant, kad jų teritorijos turi būti kompaktiškos tiek kaimuose, tiek ir miestuose.
Taip pat siūloma nuo 2019 m. (po savivaldybių tarybų rinkimų) keisti seniūnaičių rinkimų tvarką. Priėmus įstatymą jie būtų renkami: 1) susirinkimuose, balsuojant raštu ar elektoriniu būdu, 2) renkami 4 metams; 3) renkami per 6 mėnesius po savivaldybių tarybų rinkimų. Numatytas ir seniūnaičių statuso netekimas, pareiškus jiems nepasitikėjimą.


 Naujausias     <    ...   3    4    5    6    7   ...    >     Seniausias          Pereiti į    psl.

(yra 201 psl.)
 

Savaitės klausimas

Ar pritariate, kad tėvai būtų skatinami eiti tėvystės atostogų?

 
 
 
 

 

Vardadieniai

Almana, Almanas, Almė, Almilė, Almis, Daukanta, Daukantas, Daukintė, Gaudrė, Gaudrimas, Gaudrius, Sima, Simanas, Simas, Simona, Simonas, Skirmantas, Tadas, Tadė.

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  Nuomonės  |  Kupiškio krašto kaimų istorijos  |  Rezervuota jaunimui  |  PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI
Kroštas brungiausias: Kupiškėnų kertala
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  „Pasikalbosykim“  |  Laiko raštas  |  Gyvenimo ratas  |  Savi tarp kupiškėnų  |  Šėlsmas  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Horizontai  |  Propagandos anatomija  |  Pabėgėliai  |  Pilietiškumas  |  Kas mus saugo?

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt