Kupiškėnų mintys

2022 m. sausio 18 d., antradienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Kroštas brungiausias
Informacija
Įkainiai
 
Gyvenimo ratas

GYVENIMAS NUO 75 METŲ AUKŠTUMOS  (11)

2015−12−10

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, politikui ir visuomenės veikėjui Leonui Apšegai šiandien sukako 75-eri metai.
Jis gimė 1940 metų gruodžio 10 dieną Kinderių kaime, netoli Šimonių, Kupiškio rajone. Savo gimtajame krašte 1947 m. pradėjo lankyti Gaigalių pradinę mokyklą, 1959 m. baigė Šimonių vidurinę mokyklą, 1962 m. – Panevėžio hidromelioracijos technikumą, o 1987 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.
Beveik visi L. Apšegos gyvenimo metai prabėgo gimtajame Kupiškio krašte. Jis net tris kadencijas buvo renkamas rajono meru. 2008 metais politikas išėjo į pensiją, bet iki šiol aktyviai dalyvauja rajono visuomeniniame gyvenime, yra išrinktas į šios kadencijos Savivaldybės tarybą.
Jubiliejinio gimtadienio išvakarėse ir pasikalbėjome su garbiuoju kupiškėnu apie prabėgusius gyvenimo metus, nuveiktus darbus, šiandienos džiaugsmus ir rūpesčius.


MIŠKININKUI STASIUI KARAZIJAI – 85  (0)

2015−12−10

Stasys Karazija – vienas žymiausių Lietuvos miškininkystės mokslo kūrėjų, įnešusių svarų indėlį į biogeocenotinę miško kaip ekosistemos sampratą. Jo mokslinė veikla susijusi su Lietuvos miško ekosistemų struktūros tyrimais, kurių rezultatai padėjo spręsti fundamentinius miško biologijos ir ekologijos klausimus ir praktiškus miško ūkinės veiklos uždavinius. Garsaus kraštiečio vaikystė prabėgo Terpeikių kaime. Kupiškyje jis baigė gimnaziją. Iki šiol gimtinėje akademikas – dažnas svečias. „Traukia grįžti, ypač dabar, vyresniame amžiuje, sukyla sentimentai“, – kalbėjo garbingą 85 metų jubiliejų minintis S. Karazija.


BOLESLOVUI ADOMUI MOTUZAI-MATUZEVIČIUI – 105  (0)

2015−12−10

Dailininkas, pedagogas Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius – sudėtingo likimo kūrėjas. Politinio gyvenimo audrų laužyto ir iki galo atsiskleisti negalėjusio menininko kūryba mažai ištyrinėta, tačiau labai gausi ir spalvinga. Kauno meno mokykloje monumentaliąją tapybą studijavęs B. A. Motuza-Matuzevičius kūrė ne tik tapybos, bet ir grafikos darbus. Didelė dailininko gyvenimo dalis susijusi ir su Kupiškiu.


ADELEI VALECKIENEI – 90  (0)

2015−12−10

Gruodžio 10 dieną sukanka 90 metų, kai gimė kalbininkė, habil. humanitarinių mokslų (filologija) daktarė Adelė Valeckienė-Mažeikytė (1925).


JUOZUI KĖDAINIUI – 100  (0)

2015−12−10

Skulptoriaus Juozo Kėdainio darbai – tai puikių mokytojų profesorių Juozo Zikaro ir Juozo Mikėno kūrybos tąsa. Menininko „kūriniai dvelkia autentišku sodietiškumu, tikra etnine atmosfera, nenuglaistyta raiškia plastine kalba, kuriai svetima bet kokia idealizacija ir gražinimas“, – tokį apibūdinimą yra parašiusi Irena Kostkevičiūtė.


ALIZAVOS BIBLIOTEKAI – 75  (0)

2015−12−10

Pirmosios žinomos bibliotekos Kupiškio krašte buvo prie Palėvenės ir Skapiškio domininkonų vienuolynų. 1804 m. Palėvenės vienuolyno bibliotekos inventorius skelbia turintis 363 knygas. Didesnius ar mažesnius knygų rinkinius turėjo ir dvarai. Noriūnų dvaro savininkų Venclovavičių bibliotekoje buvo 6000 tomų spaudinių, Palėvenės dvaro Bogdano Komaro – apie 5000.
„Kupiškėnų enciklopedijoje“ rašoma, kad spaudos draudimo laikais Kupiškio krašto knygnešiai ne tik platino lietuvišką spaudą, bet turėjo ir nedideles slaptas bibliotekėles. 1900 m. alizaviečiai prašė Kauno gubernatoriaus leisti įsteigti legalų knygyną.


SKAPIŠKIO BIBLIOTEKAI – 75  (1)

2015−12−03

Skapiškio biblioteka šiandien įsikūrusi atnaujintuose šio miestelio kultūros namuose. Dėl užtrukusių remonto darbų šią įstaigą skapiškėnai buvo primiršę. Persikėlusi į šiltas ir gražias patalpas bibliotekininkė Roma Bugailiškienė jau laukia grįžtančių savo skaitytojų. Gruodžio 15 d. čia vyks 75-asis bibliotekos jubiliejus.


ADOMYNĖS BIBLIOTEKAI – 65  (0)

2015−12−03

Adomynės biblioteka įsikūrusi gražiame šio kaimo dvare. Vien gražių sienų ir istorinės dvasios sėkmingam šios įstaigos darbui neužtenka – šaltuoju sezonu skaitytojus ir bibliotekininkę Egidiją Namiejūnienę vargina žema temperatūra remonto nemačiusiuose kambariuose. Ką gi, istorija sukasi ratu – itin sunkiai vertėsi ir pati pirmoji Adomynės biblioteka.


ROTARIEČIŲ KLUBAS GYVUOJA JAU 15 METŲ  (1)

2015−11−19

Šiemet rugsėjo 18 dieną sukako 15 metų, kai 2000 m. buvo įkurtas Kupiškio Rotary klubas. Netrukus, 2002 m. gegužės 24 d., klubas gavo ir tarptautinį pripažinimą. Jo inauguracija vyko tų pačių metų birželio 8 dieną.
Kupiškio Rotary klubas Kupiškio bendruomenei, įstaigoms, gyventojams per savo veiklą suteikė paramos ir įvykdė projektų ir programų daugiau nei už 2 mln. litų.


TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA MINI 25-METĮ  (0)

2015−11−19

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla šiais metais mini gražią savo veiklos sukaktį – nuo jos įkūrimo praėjo 25 metai. Bėgant metams, keitėsi ne tik įstaigos pavadinimas, bet ir kito, plėtėsi profesinio mokymo programos. Pasitelkiant šiuolaikinius mokymo metodus dabar čia teikiamas kokybiškas išsilavinimas pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, rengiami darbo rinkoje paklausių profesijų specialistai. Žinių ir gebėjimų čia įgyja ne tik kupiškėnai, bet ir jaunuoliai iš aplinkinių – Biržų, Rokiškio, Anykščių, Pasvalio rajonų. Mokyklą jau baigė 24 absolventų laidos.


 Naujausias     <     1    2    3    4    5   ...    >     Seniausias          Pereiti į    psl.

(yra 10 psl.)
 

Savaitės klausimas

Ar pritariate, kad tėvai būtų skatinami eiti tėvystės atostogų?

 
 
 
 

 

Vardadieniai

Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Liberta, Priscilė, Priska, Radys, Radmantas, Radmantė, Radmina, Radminas.

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  Nuomonės  |  Kupiškio krašto kaimų istorijos  |  Rezervuota jaunimui  |  PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI
Kroštas brungiausias: Kupiškėnų kertala
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  „Pasikalbosykim“  |  Laiko raštas  |  Gyvenimo ratas  |  Savi tarp kupiškėnų  |  Šėlsmas  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Horizontai  |  Propagandos anatomija  |  Pabėgėliai  |  Pilietiškumas  |  Kas mus saugo?

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt