Kupiškėnų mintys

2022 m. sausio 18 d., antradienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Kroštas brungiausias
Informacija
Įkainiai
 
Pasikalbosykim

KERMOŠIUS DIDELIS, ALIA IR MAIŠALYNAS DAUG  (6)

2012−10−04

Šėmat šiltasna ir sausasna spalio pradžia - gol vėliau žiema prasdas?

Jėgu žvirbliai renka plūksnas, pūkus prė vištidas ir našas savo lizduos - graitai atšals. Ir vorai jėgu iš apačios kraustos kur paluban, bus šalta žiema. Katrų spalio dienų pasnigs, tų kovo dienų prasdas pavoseris.


ŽVILGT ZARKOLAN - VIS TO BOBIŠKA PRĖDARMA  (2)

2012−09−27

Par Mykolinas (rugiasėjo 29-oj) Bažnyčia prisimana Dievo posiuntinį, švintų Mykolų, katras kovojo su Liuciperiu. Rytų Aukštaitijoj seniau, kė raikdavo kur toliau išvažiuotėn ar išeit, seniejė žmonas visadu sukalbadavo tokių maldalį: „Švintas Mykolai Arkangelai, kėp tu nugalajai bieso galybį ir apvalai dungų, tėp nuvalyk mono kelius no viso pikto. Amen.“ Tikėjo, kad tadu neloima neatsitiks.


PO ŠVINTO MATAUŠO - ŽĖMA ATAUŠO  (2)

2012−09−20

Po Mataušo (rugiasėjo 21-os) ne tik žėma, alia ir košė visiem ataušta - trumpa dėnos, nebavolgo pavakarių. Ir šiaudinis kepeliušys po švinto Mataušo jau unt pėčiaus, mat rudenį raikia šiltasnas kepuras.


KRYŽIAI SAUGO GYVYBAS JĖGAS  (2)

2012−09−13

Katalikų bažnyčioj kryžiaus pagerbtuvas žinomos jau no 335 matų, kė Romos imperatoriaus Konstantino motina Elena rodo Palestinoj švintojį kryžių. Yr toks padavimas. Kryžių, prė katro prikoltas mira Jėzus Kristus, vienas pėrsų karolius išsivežė iš Jaruzalas, norėjo išniekyt. Ažu tų Dievas jį nubauda staigiu mirčiu. Karoliaus sūnus sugrųžino kryžių Jaruzalas švintyklon. Ir VII omžiuj atsirodo Kryžiaus išaukštinimo švinta - minima rugsėjo 14 dėnoj.


LINARŪČIAI KAI PRASIDADA, AVINIOKŲ PASKERDŽIA  (2)

2012−09−06

Pirmas rudenio mano unksčiau vadintas viržių, šilų, rujos, vesėlių mėnesiu ir - aišku, rugsėju. Apė orus sakyta: rugsėjis sausio pagodos pasklausia. Ir do žmonas tėp sokė - kė saula unt žiemų sukas, yr diena, o toj dėnoj valundala, kė dumblas pasjudina ir susmaišo su grynu vandeniu. Mokslinykai mislia, kad šitas pasokymas apė tų čėsų, kė rugsėjį suslygina diena su nakčiu.


MOKSLAS AKIS ATADORO  (2)

2012−08−30

Ne už kalnų mokslo matų pradžia. Atsivertį „Kupiškėnų žodynų“ (Klementina Vosylytė, Kupiškėnų žodynas, II dalis, 2010) paskaitykim, kas apė mokyklų iš žmonių ažrašyta. Tiek laiko išgarovo, o mislių kėp unt zarkolo...


GANDRŲ IŠLAISTUVAS  (1)

2012−08−23

Švintas Baltramiejus (rugpjūčio 24) - jau ūkinyko rudenio darbų čėsas. Kad prasdėjo rudo, motos ir iš tokių pasokymų: lig Baltramiejaus brįsta, po Baltramiejaus vysta; par Baltramiejų varlai gerkla užgyja, varlas nebakurkia. Ir bitinykai po šv. Baltramiejaus iš bičių madaus nebėjama. Jėgu šitų dėn saula šviečia, tai visas rudo bus sausas. Seniau par Baltramiejų burdavo ir apė veselias. Mergiotas iš unksto išsikosdavo dobalį kur toliau no namų ir slapčiom lakdavo pasižiūrėt, kų ti ras. Jėgu varotinklį, gaus bagotų vyrų, jėgu randa skruzdalį ar tėp kokį vobolų - ištekės ažu vargšo artojo. Alia prėjo čėsas ir ištekėjo, o burk neburk. Kad ne čėsi kų daryt raikia, tai visa suyra.


TUMSI PANALA PO KERTAS LUNDŽIOJA, VISIEM AKIS ŠVĖSDAMA  (2)

2012−08−16

Šindėn dulkių siurblys pokeita šluotų - ratai kur bapamatysi bėržini šluotu švaistuntis.

O seniau kaimi kiekvieni namai turėjo šluotų lig voliai. Apsišlavimas buvo mergiočių ir motarų pareiga ir garbės raikalas. Prėš gėrų šimtmetį gryčios šlavimas turėjo savas taisyklas. Kas jų neslaikė - galajo savo loimį prarostėn.


KŲ DARYT, KĖ ATVAŽIUOJA DUNDULAS  (3)

2012−08−09

Lėtuviai saugodavos ne parkūno, alia vėlnio, mat mislijo, kad parkūnas tinai trinkia, kur vėlnias paskavoja. O vėlnias golia slaptis prė žmogaus, prė gyvulio, triobos ir jų daiktuos, tupėtėn unt okmenio, medžios ar vandeny. Parkūnas pyksta unt vėlnio dėl jo blogo elgesio par audrų. Tadu jisai ėrzina Parkūnų: šaipos, rodžia liežuvį, pasturgalį. Vėlnias tyčiojas ir iš žmonių, apgaudinėja - siūlo mainytis pypkėm, šautuvais, arkliais, o poskum iš jo pokeisto doikto balieka rųstas, kėlmas, orklio kanopa. Yr sokoma, kad vėlnias, tarnaudamas pas ūkinykų, išmokino jį varyt arielkų. Barnais pasvertį velniai vakaruškos šokdina mergiotas, jas prikunkena ar nusgabama su savi. Užu visokias nedorybas jį ir trinkia Parkūnas.


VOSARŲ SU VARTAIS, ŽIEMŲ - SU SNIURGLIU  (1)

2012−08−02

Rugpjūtis - javų ir pirmų sodo vaisių subrindimo mano. Do jis vadinamas dagėsiu - karščio mėnesiu, paukšlakiu. Jonas Bretkūnas (XVI a.) vietoj pjūtis soko dagas, javus pjaut - daguot.


 <     1    2     >    

(yra 2 psl.)
 

Savaitės klausimas

Ar pritariate, kad tėvai būtų skatinami eiti tėvystės atostogų?

 
 
 
 

 

Vardadieniai

Gedgaudas, Jogailė, Jolita, Liberta, Priscilė, Priska, Radys, Radmantas, Radmantė, Radmina, Radminas.

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  Nuomonės  |  Kupiškio krašto kaimų istorijos  |  Rezervuota jaunimui  |  PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI
Kroštas brungiausias: Kupiškėnų kertala
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  „Pasikalbosykim“  |  Laiko raštas  |  Gyvenimo ratas  |  Savi tarp kupiškėnų  |  Šėlsmas  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Horizontai  |  Propagandos anatomija  |  Pabėgėliai  |  Pilietiškumas  |  Kas mus saugo?

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt