Kupiškėnų mintys

2021 m. spalio 21 d., ketvirtadienis

Reklama   |   Prenumerata   |   Naujienos   |   Archyvas

 

 Ieškoti

Kroštas brungiausias
Informacija
Įkainiai
 
Laiko raštas

POKARIO GYVENIMO ATSPINDŽIAI PIRMŲJŲ LEIDIMO METŲ RAJONO LAIKRAŠČIO SKELBIMUOSE  (6)

2014−02−22

Reklama – vienas iš svarbiausių laikraščio pajamų šaltinių. Dažnai jai būna skirtas ne vienas leidinio puslapis. Laikraščiams taip pat aktualu, kuo daugiau turėti prenumeratorių. Todėl nemažai dėmesio skiriama ir leidinių savireklamai, prenumeratos akcijoms. Tačiau taip buvo ne visada. Pasklaidžius 1946 m. pabaigoje pradėto leisti Kupiškyje laikraščio „Stalino keliu“ 1946, 1948 ir 1949 metų numerius plika akimi matyti tik pirmieji reklamos daigeliai. Intensyviau siekta turėti kuo didesnį skaitytojų būrį. Tikriausiai ir tuometinė valdžia, rėmusi savo ideologijos ruporą, nenorėjo pinigų švaistyti vėjams ir siekė, kad jie sugrįžtų bent jau prenumeratos, dažnai ir prievartinės, pavidalu.


GIMĘS IR AUGĘS POKARIO METAIS – RAJONINIO LAIKRAŠČIO PĖDSAKAIS  (1)

2014−02−08

„Kupiškėnų minčių“ laikraščiui šių metų rudenį sukaks 68-eri. Per tuos leidybos metus ne vieną kartą keitėsi jo pavadinimas, dydis, periodiškumas, turinys, redaktoriai ir darbuotojai. Neatsižadame nė vieno praėjusio mūsų leidinio laikotarpio. Kaip sakoma, istorijos nesuklastosi. Visais laikais spauda yra tam tikros pasaulėžiūros, visuomenės raidos atspindys. Rajono laikraštis gimė stalinizmo epochoje. Tuometinis Lietuvos komunistų partijos centro komitetas jam parinko „Stalino keliu“ pavadinimą. Niekas tais laikais žmonių neklausė, kaip reikėtų vadinti jų krašto laikraštį, koks turėtų būti jo turinys. Demokratijos tais laikais nebuvo nė kvapo.


TIKĖJO, KAD VĖL PASIKARTOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO SCENARIJUS (APIE KAI KURIUOS 1920–1951 METŲ LAIKRAŠTĖLIUS)  (0)

2014−01−25

Tarpukariu leisti kupiškėnų ateitininkų ir kitų gimnazistų būrelių laikraštėliai stebino pagarbiu požiūriu į tautą, jos praeitį, savo valstybę, į Lietuvos autoritetus, mokytojus, skatino jaunimo ir moksleivių kūrybines galias, ieškojo gėrio ir grožio savo aplinkoje ir visuomenėje. Karo metų slapta lietuviška spauda ir partizanų leidiniai skleidė nepriklausomybės, laisvės idėjas, kvietė Tėvynės sūnus į kovą, kad gyva būtų Lietuva.


JAUNIMO VEIKLA IR PIRMIEJI LAIKRAŠTĖLIAI KUPIŠKIO KRAŠTE  (1)

2014−01−18

XX a. pr. Kupiškio krašto pažangus (pilietiškas), demokratiškas jaunimas, susibūręs į ratelius-kuopas, siekė šviestis, lavintis, susidaryti savo nuomonę apie visuomeninį ir politinį gyvenimą. Jaunimo rateliai ir 1915 m. įkurta Aukštaičių pažangiojo jaunimo organizacija (APJO) rengė savišvietos kursus, lietuviškus vakarus, ragino skaityti knygas, rašė ir platino priešiškus Vokietijos okupacinei valdžiai atsišaukimus, leido laikraštėlius.


 <     1    2    3     >    

(yra 3 psl.)
 

Savaitės klausimas

Ar pritariate, kad tėvai būtų skatinami eiti tėvystės atostogų?

 
 
 
 

 

Vardadieniai

Gilanda, Hilaras, Hilarija, Raitvilas, Raitvilė, Uršė, Uršulė, Uršulina, Vilma.

Naujienos: Visos naujienos  |  Aktualijos  |  Gamta ir mes  |  Sveikata  |  Vėrinys  |  Nuomonės  |  Kupiškio krašto kaimų istorijos  |  Rezervuota jaunimui  |  PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI
Kroštas brungiausias: Kupiškėnų kertala
Informacija: Skelbimai  |  Atsiliepimai  |  Redakcija
Įkainiai: Prenumerata  |  Reklama
Archyvas: Amatų gijos  |  Aukštaičių kraštas  |  Bendruomenė  |  Kamara  |  Iš ESmės  |  Požiūris  |  Sugrįžimai  |  Ulyčia  |  Amžių sandūroje  |  „Pasikalbosykim“  |  Laiko raštas  |  Gyvenimo ratas  |  Savi tarp kupiškėnų  |  Šėlsmas  |  Talalojus  |  Pasikalbosykim  |  Mūsų žmonas  |  Likimai  |  Horizontai  |  Propagandos anatomija  |  Pabėgėliai  |  Pilietiškumas  |  Kas mus saugo?

Jūs esate

šios svetainės lankytojas


Šiame puslapyje pateiktą medžiagą kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Kupiškėnų mintys“ sutikimą.

 

UAB „Kupiškėnų mintys“, Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis

Tel.: (8 459) 3 54 74, tel./fax.: (8 459) 5 48 89.

Elektroninis paštas: kupmin@takas.lt