2024/07/14

HomePosts Tagged "Tomas Paliukėnas"

Tomas Paliukėnas

Penktadienį Panevėžio vyskupijos kurija pranešė apie kunigų paskyrimus Panevėžio vyskupijoje: Diak. M. Ruzgus yra paskirtas Kupiškio parapijos pastoraciniu bendradarbiu; Kun. Vilius Valionis atleistas iš Rokiškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Biržų parapijos vikaru; Kun. Raimondas Zimka atleistas iš Biržų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Panevėžio katedros parapijos vikaru