2024/07/15

HomePosts Tagged "seniūnaitis"

seniūnaitis

2021 metams baigiantis, per paskutinį Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį, opozicija iškėlė klausimą dėl seniūnaičių, kad iki šiol jie neturi pažymėjimų. Tada pareikalauta administracijos direktoriaus, kad per 10 dienų pažymėjimai būtų išduoti ir apie tai raštu informuoti Tarybos nariai.  Ar tai padaryta? Ar pažymėjimai seniūnaičiams

Papildžius ar pakeitus kai kuriuos Vietos savivaldos įstatymo straipsnius, kurie reglamentuoja seniūnaičių veiklą, Kupiškio rajono taryba vasario 25 dieną per nuotolinį posėdį atitinkamai pakoregavo kai kuriuos Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 metų birželį, punktus. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Naujos nuostatos Įtvirtinta nuostata, kad seniūnaitis