2024/07/15

HomePosts Tagged "šeimynų įstatymas"

šeimynų įstatymas

Seimas priėmė naujos redakcijos Šeimynų įstatymą, kuriuo nuspręsta paskatinti šeimynų, kuriose globojami vaikai augtų kuo artimesnėje šeimai aplinkoje, steigimąsi ir sudaryti palankesnes sąlygas šeimynų veiklai. Pagal priimtus pakeitimus šeimynos dalyviu galės būti ne tik šeimynos steigėjo sutuoktinis ar vaikas, bet ir kitas vaiko globėjui keliamus reikalavimus