2024/06/24

 

PALANKESNĖS SĄLYGOS ŠEIMYNŲ VEIKLAI

Unsplash nuotrauka

Seimas priėmė naujos redakcijos Šeimynų įstatymą, kuriuo nuspręsta paskatinti šeimynų, kuriose globojami vaikai augtų kuo artimesnėje šeimai aplinkoje, steigimąsi ir sudaryti palankesnes sąlygas šeimynų veiklai.

Pagal priimtus pakeitimus šeimynos dalyviu galės būti ne tik šeimynos steigėjo sutuoktinis ar vaikas, bet ir kitas vaiko globėjui keliamus reikalavimus atitinkantis ne jaunesnis nei 21 metų kartu gyvenantis asmuo, pavyzdžiui, kartu gyvenantis 21 metų ir vyresnis buvęs rūpintinis ar šeimynos steigėjo brolis, sesuo ar kitas kartu gyvenantis asmuo.

Taip pat sutarta didinti leistiną šeimynos dalyvių skaičių iki 3 dalyvių, jei šeimynoje globojami (rūpinami) daugiau kaip 6 vaikai. Kaip pažymima projekto aiškinamajame rašte, tokiu būdu sprendžiama problema, kai vienintelis šeimynos dalyvis suserga ar išvyksta neatidėliotinais, nenumatytais reikalais ir tuomet nėra galimybės kitam kartu gyvenančiam vyresniam nei 21 metų asmeniui atstovauti globojamo (rūpinamo) vaiko interesus ugdymo ar sveikatos priežiūros įstaigose.

„Naujomis nuostatomis nutarta aiškiau nustatyti šeimynos steigėjo veiksmus, kuriuos jis turi atlikti iki šeimynos įregistravimo Juridinių asmenų registre, reglamentuoti tapimo šeimynos dalyviu ir atsisakymo juo būti pagrindus ir tvarką“, – rašoma pranešime.

Seimas taip pat nusprendė palaipsniui didinti šeimynos dalyvio išlaikymą. Šiuo metu šeimynų dalyviams garantuojamos ne mažesnės negu 849 eurų, t. y. 1,16 minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio pajamos, nepriklausomai nuo šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus.

Nuo 2023 m., jeigu šeimynoje yra 1 šeimynos dalyvis, šis dydis negalės būti mažesnis negu 2 MMA, jeigu šeimynoje yra 2 šeimynos dalyviai – ne mažesnis negu 1,5 MMA, o jeigu šeimynoje yra 3 šeimynos dalyviai – ne mažesnis negu 1 MMA dydžio.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų dydis, jeigu šeimynoje yra 1 šeimynos dalyvis, negalės būti mažesnis negu 3,5 MMA, jeigu šeimynoje yra 2 šeimynos dalyviai – negu 2,4 MMA, o jeigu šeimynoje yra 3 šeimynos dalyviai – negu 1,8 MMA dydžio, rašoma pranešime.

Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo 54 šeimynos, kurios globoja 268 vaikus.

Už šiuos teisės akto pakeitimus vieningai balsavo 115 Seimo narių.

LR Seimo inf.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video