2024/06/21

HomePosts Tagged "palmira keršulytė" (Page 3)

palmira keršulytė

Palmira KERŠULYTĖ Oras nė iš gryčios nelaidžia išlįstėn. Žiemų būt gerai, kad tik nešolta, vosarų musių, odų – kėp košės. Soko, uodas kė išgeria kraujų žmogaus, naša vėlniui. Gol ir teisyba – ažumuši vienų uodų, vėlnias palaidžia visų pulkų. Ošen vosarų vis išsižiojus voikščiodavau, mat vierijau,

[caption id="attachment_4375" align="alignright" width="300"] Rasos Čepaitės nuotrauka[/caption] Palmira KERŠULYTĖ Vyrėlis mon turguj, krautuvas tunkiai priparka visokių cukėrkų, baronkų saldžių. Grait prapuola saldainiai kėp kumparas ba pipirų. Su cukėrkom man galat ir paklon nuvėstėn. Triauškinu saldainius ir patumsy, vyrėlis nėt posmėlį su meliodiju sukūra – atonešiau saldainių pusį

[caption id="attachment_3250" align="alignright" width="300"] Metanojos Žilėnaitės nuotrauka[/caption] Palmira KERŠULYTĖ Oi, liūdna liūdna jauna širdala mono šitų rudenėlį. Vėlnias bazmanų užpakalin įkabino, nebagaliu čistai. Gol geriau bus, kė būsiu smėliu apipilta, tai nebagirdasma nieko? Kažin kokia šėmat bus Visų švinta, mat soko, jėgu Visų švinta su lapu, tai

[caption id="attachment_2629" align="alignright" width="300"] Valio Staburo nuotrauka[/caption] Palmira KERŠULYTĖ Mūsų nedidalaj ūlyčioj labai lingvūs žmonas sustikt, paskalbatėn, mėlaširdingi visi. Paskalbosiji su kaimynėliais, tai užsitrinki, nėt geriau. Su vienu šeimu tik nesuveinam, nesanai šitan kraštan atsikrausta, tokė kavaitai, labai nepadabna pora, ale susitarmosijo ir gyvana. Paprunta žmogus lakstyt,