2023/02/04

HomePosts Tagged "ona voverienė"

ona voverienė

[caption id="attachment_7365" align="alignleft" width="300"] Stebina Irenos Eigelienės dideli darbai ir meilė gimtinei.Nuotrauka iš Vilniaus kupiškėnų klubo archyvo[/caption] Kilnus žmogus ypač jaučia pagarbą trims dalykams: Dangaus valiai, žymiems žmonėms ir išminčių žodžiams. Konfucijus Paženklinta šviesos simboliais Dangaus valia Irenos Semaškaitės gimimą lydėjo du ženklai: ji gimė šv. Jono naktį, vos

[caption id="attachment_7118" align="alignright" width="300"] Profesorė Ona Voverienė kupiškėnams pristatė kai kurias savo pastaraisiais metais parašytas ir išleistas knygas. Renginį vedė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, apie autorę kalbėjo Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis.Autorės nuotrauka[/caption] Rugsėjo 27 d. profesorė Ona Voverienė Kupiškio viešojoje bibliotekoje