2024/05/25

HomePosts Tagged "Marija Gimbutienė"

Marija Gimbutienė

Alizavos pagrindinė mokykla vienu iš veiklos strateginių tikslų pasirinko plėtoti kultūros įvaizdį ugdant etnines vertybes. Alizavos miestelį svečiai ir dauguma vietinių žmonių vadina „Saulėta Alizava“.Praėjusiais mokslo metais bandyta ieškoti miestelio savitumo atgaivinant pasaulinio garso archeologės Marijos Gimbutienės kultūrinį palikimą ir perduodant jį jaunajai kartai.Birželio 20

[caption id="attachment_5909" align="alignleft" width="182"] Ramūnas ČičelisŽurnalistas, rašytojas[/caption] Jau turbūt dešimtmetį ar net ir ilgesnį laikotarpį Lietuvoje aiškiai pastebimas ir atpažįstamas didelis susidomėjimas senaisiais baltų bei lietuvių tikėjimais, papročiais ir apeigomis. Visą šį intereso augimą žymi paprastas ir kartu labai sunkiai atsakomas klausimas: ką reikėtų padaryti, kad pagoniškoji

Per rudens lygiadienį ant Aukštupėnų piliakalnio minima Baltų vienybės diena kiekvieną kartą vis kuo nors ypatinga. Šiemet ji skirta archeologės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Vilė LEŠČINSKIENĖ Mitologija ir etnografija – gyvybės šaltinis Anot renginio organizatorės etnografės Almos Pustovaitienės, labai džiugu, kad žymi mokslininkė pasauliui įrodė, jog

Tautos atmintis [caption id="attachment_2591" align="alignleft" width="228"] Ramūnas ČIČELISŽurnalistas, rašytojas[/caption] Posovietinės Lietuvos istorijos moksle praeities faktai, duomenys ir įvykiai dar neretai suprantami pagal XIX amžiaus Vakarų Europos istoriosofines taisykles, kurias diktavo Švietimo epochos pozityvistinės idėjos. Pagal jas istorija yra dėsninga priežasčių ir pasekmių seka, nelabai reikalinga papildomų mokslininko interpretacijų

Tautos atmintis [caption id="attachment_5909" align="alignleft" width="225"] Ramūnas ČičelisŽurnalistas, rašytojas[/caption] Šiemet minimas archeomitologės, senųjų indoeuropiečių civilizacijų, Europos kultūrų tyrinėtojos Marijos Gimbutienės 100 metų jubiliejus. Ko šiandien galime mokytis iš garsiosios lietuvių mokslininkės, nuosekliu darbu pelniusios pasaulinį akademinį pripažinimą? Pirmiausia, požiūrio į istoriją, žvilgsnio novatoriškumo ir tradicijos dermės. Dabartiniais laikais, kai gyvename