2022/12/09

HomePosts Tagged "Kupiškio rajono Taryba"

Kupiškio rajono Taryba Tag

Kovo 31 dieną nuotoliniame rajono Tarybos posėdyje nuspręsta paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtas Savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2022 metais.Pavesti Savivaldybės administracijai atlikti šių darbų užsakovo funkcijas. Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ Pagal