2024/05/23

HomePosts Tagged "Kupiškio istorija"

Kupiškio istorija

Su kultūrologu Vytautu BALČIŪNU kalbasi Nomeda Simėnienė. Pirmajame mudviejų pokalbyje daugiau norėjosi Jus pristatyti. Minėjote didį architektą Lauryną Gucevičių, kaip vieną iš atramos taškų Kupiškiui, ieškant savosios tapatybės bruožų, ir itin Jus žavintį Palėvenės domininkonų vienuolyno ansamblį. Gal šįkart galite atskleisti daugiau savo minčių, kaip tai

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto alumnas, Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius, kviečia naujai atrasti Lietuvos istoriją, nes šie atradimai smarkiai intriguoja. Nors tekstas ir ilgokas, bet iš tiesų įdomus, dinamiškas ir netgi aktualus šiandieninėje geopolitinėje situacijoje. Įsigilinę į jauno mokslininko ištyrinėtus faktus, tuo įsitikinsite patys. Istorija

Savo krašto istorija tokia pat svarbi, kaip ir giminės medžio, savosios genties pažinimas. Kupiškio vardas, miesto pradžių pradžia, šiandien turimais duomenimis, pirmą kartą istoriniuose dokumentuose paminėtas 1480 metų balandžio 29 dieną. Yra ir kita data, kad Kupiškis istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas 1529 metais. Taigi kas slypi