2022/11/29

HomePosts Tagged "kultūros vertybių registras"

kultūros vertybių registras Tag

„Kupiškėnų mintyse“ anksčiau rašėme, kad rekonstruojant Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštę rasta XVII–XVIII a. archeologinių vertybių – keramikos, koklių fragmentų, keliasdešimt monetų. Radinių vietoje buvo atlikti archeologiniai žvalgymai ir tyrimai. Po jų pateikta išsami ataskaita, kurioje rekomenduojama šiaurinę aikštės dalį įtraukti į Nekilnojamų vertybių registrą, suteikti jai

[caption id="attachment_4517" align="alignright" width="300"] Kupiškio valsčiaus statinių komplekso valsčiaus raštinės pastatas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, todėl jo būklė stebima lyg per padidinamąjį stiklą. Nors kai kurie remonto darbai jau atlikti, bet nerimą kelia stogas.Jurgos Banionienės nuotrauka[/caption] Atnaujinama miesto aikštė pretenduoja tapti ne tik pasididžiavimo verta