2024/03/02

 

LIETUVOJE SPARČIAI DAUGĖJA PLANUOJAMŲ STATYTI VĖJO ELEKTRINIŲ

Aplinkos apsaugos agentūros nuotrauka

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) 2023 metais priimtas atrankos išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti statoma 417 vėjo elektrinių, kurių bendra galia sudarytų iki 3127,5 MW. Pernai poveikio aplinkai vertinimo procesų metu suplanuota daugiausia vėjo elektrinių per pastaruosius penkerius metus.

Vėjo elektrines sausumoje suplanuota statyti Pakruojo r. – 86, Pasvalio r. – 79, Telšių r. – 73, Anykščių – 39, Panevėžio r. – 24, Radviliškio r. – 23, Alytaus r. – 15, Kelmės r. – 14, Akmenės r. – 9, Kauno r. – 7, Marijampolės – 6, Joniškio r. – 6, Tauragės r. – 6, Ukmergės r. – 6, Zarasų r. – 6, Kaišiadorių r. – 5, Kupiškio r. – 4, Jurbarko r. – 4, Biržų r. – 3, Vilkaviškio r. – 2.

Praėjusiais metais AAA priėmė 23 atrankos išvadas, kad planuojamų 110 vėjo elektrinių sausumoje įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Išnagrinėjus poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas priimta 11 sprendimų dėl 307 vėjo elektrinių įrengimo sausumoje nurodant, kad planuojami vėjo elektrinių parkai, įvykdžius poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti ir sprendimuose išdėstytas sąlygas, atitinka teisės aktų reikalavimus.

2023 m. spalio mėn. AAA priėmė sprendimą dėl jūrinių vėjo elektrinių (90 vnt.) parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai, t. y. pritarta vėjo elektrinių parko plėtrai Baltijos jūroje, kai vėjo elektrinių įrengimo vietos atitraukiamos 2 km atstumu nuo Klaipėdos–Ventspilio plynaukštės biosferos poligono teritorijos ribos ir naudojami vėjo elektrinių modeliai iki 350 m aukščio.

Jūrinėms vėjo elektrinėms išskirta teritorija Baltijos jūroje nutolusi 29,5–33,7 km nuo kranto linijos. Planuojama statyti iki 90 jūrinių vėjo elektrinių, kurių preliminari galia siektų 20 MW ar daugiau, maksimalus elektrinės aukštis iki aukščiausios menties taško – 350 m, maksimalus rotoriaus diametras – 320 m. Planuojamo įrengti jūrinių vėjo elektrinių parko didžiausia leistina generuoti galia bus 700 MW.

Primename, kad Vyriausybės programoje numatyta plėtoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą ir planuojama 2025 m. turėti iki 1,2 GW galios įrengtų vėjo elektrinių Lietuvos žemyninėje dalyje. Pagal AAA 2019–2023 m. priimtas ir galiojančias atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti įrengiami bendros galios 7190 MW (7,19 GW) vėjo elektrinių parkai ir 700 MW vėjo elektrinių parkas jūroje.

Visa informacija apie Aplinkos apsaugos agentūroje nagrinėjamus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir priimamus sprendimus skelbiama AAA interneto svetainėje.

Aplinkos apsaugos agentūros inf.

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Tik lėšų įsisavinimas. Daugiamečiais stebėjimais ir skaičiavimais seniai yra įrodyta, kad išskyrus pajūrį, Lietuvos teritorije, vėjo jėgaines statyti nėra ekonomiška.

  • jonai,ar turi nors koki supratima apie vejo jegaines?

  • Strategija pastatyti kuo daugiau milžinų nepaisant žmonių sveikatos…

    • Ir kaip vėjo jėgainė paveiks Tamstos prostatos hiperplaziją?

  • Kupiškis kaip visada uodegoj.

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video