2024/03/02

 

ŪKININKĖS RINKOSI Į PADĖKOS POPIETĘ

Autorės nuotrauka

Prieš Kalėdas į padėkos popietę, vykusią Kupiškio kultūros centro vitražų salėje, gruodžio 21 dieną buvo susirinkusios Kupiškio ūkininkių draugijos „Sodžius“ narės. Jas sveikino rajono meras Algirdas Raslanas, Seimo nario Vidmanto Kanopos patarėja Liudvika Raslanienė, rajono Ūkininkų sąjungos pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius.

Visiems ramių, jaukių ateinančių švenčių, sveikatos, stiprybės, santarvės ir skalsos naujais metais linkėjo šios ūkininkių organizacijos pirmininkė Regina Skemundrienė.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Rajono mero padėkos už aktyvų dalyvavimą ūkininkių draugijos „Sodžius“ veikloje įteiktos šios organizacijos Antašavos skyriaus pirmininkei Rimai Pirtinienei, Salamiesčio skyriaus pirmininkei Rimai Gatautienei, Palėvenėlės skyriaus pirmininkei Jadvygai Žekonienei.

Kupiškio ūkininkių draugijos „Sodžius“ Antašavos skyriaus pirmininkė Rima Pirtinienė už aktyvią veiklą šioje organizacijoje pagerbta rajono mero padėka, o šio skyriaus narė Lionė Anikevičienė (dešinėje) pelnė draugijos „Sodžius“ pirmininkės padėką.

Savo ruožtu R. Skemundrienė pakvietė visų draugijos „Sodžius“ skyrių pirmininkes pasiimti joms skirtų dovanėlių. Atskirai padėkota Antašavos skyriaus narei Lionei Anikevičienei už visokeriopą pagalbą.

Plačiau skaitykite gruodžio 23 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video