2024/03/02

 

APLINKOSAUGOS SRITYJE KUPIŠKIS – BEVEIK PABAIGOJE

Jurgos Banionienės nuotrauka

Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas – tai antrą kartą Aplinkos ministerijos iniciatyva sudarytas reitingas, siekiant stiprinti savivaldybių konkurencingumą ir lyderystę aplinkosaugos srityje, skatinti Vyriausybės programos nuostatų ir Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą.

Šiais metais žaliausiomis Lietuvos savivaldybėmis tapo Utenos rajono, Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybės.

Kupiškis, šį kartą užėmęs 49 vietą iš 60, atsidūrė reitingo pabaigoje.

Jurga BANIONIENĖ

Apie reitingą

Reitingas vertina ne vien savivaldybių aplinkosaugos duomenis, bet ir aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą jose.

Pastebima, kad dar reikia įdėti reikšmingą dalį pastangų, kad kokybiškos ir efektyvios aplinkosaugos iniciatyvos, bendruomenių įtraukimas būtų geriau integruotas su savivaldybių socialine ir ekonomine plėtra.

Siekiama, kad ši 2022 metais pradėta Aplinkos ministerijos iniciatyva kasmet ir toliau augtų, daugėtų kokybiškų duomenų, kurie padėtų identifikuoti ir pamatuoti geriausias Lietuvos savivaldybių praktikas, jų aplinkosauginį veiksmingumo lygį ir suteiktų daugiau motyvacijos savivaldybėms tinkamai formuoti klimato kaitos politiką, strategiškai planuoti žaliąją infrastruktūrą, jos kokybę, efektyviau naudojant žaliavas mažinti atliekas, didinti aplinkos elementų teikiamų naudų potencialo naudojimo efektyvumą, skleisti žinias ir gerąją praktiką.

2023 metų Lietuvos savivaldybių reitingas yra ne tik savivaldybių įvertinimas, bet ir įrankis, skirtas skatinti dalijimąsi žiniomis, bendradarbiavimą ir pažangą vykdant žaliuosius pokyčius.

Lietuvos savivaldybių 2023 metų aplinkosaugos reitingas remiasi įvairių aplinkosaugos tikslų – prisitaikymo prie klimato kaitos, poveikio klimatui švelninimo, oro taršos mažinimo, atliekų prevencijos ir tvarkymo, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, vandens kokybės ir tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo, urbanizuotų teritorijų tvarumo, biologinės įvairovės darnaus judumo, energinio efektyvumo, gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo – vertinimu.

Didelė duomenų dalis, atspindinti savivaldybių parengtas strategijas, taikomas praktikas ir iniciatyvas, surinkta apklausus savivaldybes. Kita dalis duomenų, susijusių su konkrečiais rezultatais, gauta iš valstybinių įstaigų ir įmonių.

Plačiau skaitykite gruodžio 12 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Kupiškyje yra Aplinkos apsaugos tarnyba? Ir nepasidomi, ką rytais degina Zoo ir medžiotojų parduotuvė Gedimino 35, kad tiršti pilki ir dvokiantys dūmai nugula ant praeivių ir gretimų namų?

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video