2024/03/02

 

MEDŽIOTOJAI JAU GALI ATLIKTI MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ APSKAITĄ PĖDSAKŲ SNIEGE METODU

Aplinkos ministerija primena, kad, kaip ir kasmet, gruodžio–kovo mėnesiais esant tinkamoms sąlygoms ir sniego dangai medžiotojai privalo atlikti medžiojamų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege.

Miškus nuklojus sniegui tai galima padaryti ir neatidėlioti jos vėlesniam laikui. Tokia prievolė numatyta  Medžioklės Lietuvos teritorijoje taisyklėse.

Šios apskaitos tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą ir santykinės gausos pokyčius.

Apskaita atliekama kasmet tuose pačiuose nuolatiniuose apskaitos maršrutuose. Konkretų laiką pasirenka pats apskaitos vykdytojas, kai yra ištisinė sniego danga, atitinkanti apskaitos atlikimui nustatytus reikalavimus.

Apskaita viename maršrute  turi būti atlikta per vieną dieną. Nepavykus užbaigti apskaitos per vieną dieną, apskaita kartojama iš naujo kitą dieną.

Medžiotojų surinkti žiemos apskaitų pagal pėdsakus sniege duomenys naudingai panaudojami rengiant sprendimus dėl vilkų sumedžiojimo limitų, padeda spręsti apie elninių žvėrių gausos tendencijas didelėse (ne mažesnėse kaip savivaldybė) teritorijose.

Pastaraisiais metais kanopinių ir daugumos kitų medžiojamų gyvūnų ištekliai gausėja.

Apskaita pagal pėdsakus sniege papildo kitus medžiotojų pateikiamus duomenis apie medžiojamų gyvūnų gausą. Pavyzdžiui, šių metų pradžioje pateiktais medžiotojų duomenimis, Lietuvoje fiksuota 85 950 tauriųjų elnių (palyginti su praėjusiais metais jų padaugėjo 8 650), 28 096 šernai (padaugėjo 4 437), 18 055 barsukai (padaugėjo 2 380), 167 737 stirnos (sumažėjo 4862), 12 522 danieliai (sumažėjo 896).

Tačiau stirnų ir danielių gausus padidėjimas registruotas ankstesniais metais.

Medžiotojai turi ir antrą pareigą – visus metus rinkti ir teikti informaciją apie didžiuosius plėšrūnus vilkus, lūšis ir ruduosius lokius. Ši informacija, ypač apie vilkų ar jų veiklos stebėjimą, labai svarbi norint turėti kuo daugiau duomenų, kurie padeda vertinti vilkų populiacijos būklę.

Sukauptą informaciją apie stambiuosius plėšrūnus reikia pateikti ir įregistruoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto svetainės rubrikos „Biologinės įvairovės apsauga“ skiltyje „Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą Lietuvoje registravimo anketa“, o informaciją apie medžiojamų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege   – skiltyje „Medžiojamųjų žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege“.

Kviečiame prisijungti visus suinteresuotus asmenis, kad būtų nustatytas kuo tikslesnis didžiųjų plėšrūnų populiacijų dydis ir teikti turimus duomenis elektronine forma čia.

Aplinkos ministerijos inf. ir nuotrauka

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video