2024/03/05

 

SENIŪNIJOSE PASIDAIRIUS – GYVENTOJAI MERĄ RENKA TVIRTAI APSISPRENDĘ

Autorės nuotrauka

Šiandien, spalio 8 dieną, rajone vyksta pirmalaikiai mero rinkimai. Kaip nusiteikę balsuoja, kokias viltis sieja su būsimu naujuoju rajono meru, kas labiausiai gyventojams aktualu jų gyvenamojoje vietovėje, pasiteiravome rinkėjų, apsilankę keliose labiau nuo Kupiškio miesto nutolusiose rinkimų apylinkėse.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Subačiaus seniūnijoje

Oras tikrai balsavimo dieną rinkėjų nelepino. Ryte šykščius saulės spindulius keitė šlapdriba ir gūsingas vėjas.

Subačiaus miesto rinkimų apylinkės, įsikūrusios kultūros namuose, duris apie dešimtą valandą ryto varstė tik vienas kitas rinkėjas.

Šios rinkimų apylinkės pirmininkė Rima Ragauskienė sakė, kad tradiciškai daugiau žmonių tikimasi sulaukti po šv. Mišių bažnyčioje, apie vidurdienį.

Pakalbinti balsuoti atėję žmonės sutartinai tvirtino, kad yra apsisprendę, kam atiduos savo balsą, kad jiems pasirinkti pretendentą į merus buvo nesunku.

Subatėnė Angelė Liobikienė įsitikinusi, kad išrinktas meras turėtų laikytis deklaruotų programinių nuostatų.

„Subačius tvarkingas. Tuo pasirūpina seniūnija ir dauguma žmonių patys.

Noriu, kad išrinktas meras pagaliau būtų nebelaikinas ir dirbtų taip, kaip deklaravo per rinkimų agitaciją“, – sakė subatėnė Angelė Liobikienė.

Jai antrino Edvardas Meškerys. Jis iš mero rinkimų tikisi šiek tiek nuoseklesnio valdžios darbo. Meras turėtų būti toks žmogus, kuris dirbtų atsakingai, kad žmonės pajustų, kad valdžiai jie rūpi.

Balsuoja subatėnas Edvardas Meškerys.

Stanislovui Meškauskui atrodo, kad Subačiaus miestui vis dėlto rajono valdžios dėmesio kartais pristinga. Ne kažin kiek čia ir naujų šaligatvio trinkelių paklota, nedaug namų atnaujinta. Stokojama investicijų per europinius projektus. Subačiaus įkūrimo 150-osios metinės labai tyliai paminėtos.

Stanislovui Meškauskui atrodo, kad rajono valdžia per mažai dėmesio skiria Subačiaus miestui.

Su pastarąja pastaba apie miesto jubiliejų sutiko ir subatėnė Dalia Aukštikalnienė. Ji pridūrė, kad stebuklų iš naujo rajono mero nesitiki. Svarbiausia, kad blogiau nebūtų.

Dalia Aukštikalnienė vylėsi, kad po naujo mero rinkimų, kad tik nebūtų blogiau.

Balsuoti Vita Sirtautienė atskubėjo su sūnumi Justinu. Jų nuomone, reikėtų labiau susirūpinti rajono žvyrkeliais. Deja, neasfaltuotų gatvių yra ir Subačiuje. Pavyzdžiui, Asiuklynės gatvė. Jei Subačiaus jau miestas, tai ir gatvės jame turi būti miestiškesnės.

Vita Sirtautienė sakė, kad naujasis meras turėtų atkreipti dėmesį, kad Subačiaus mieste yra dar neasfaltuotų gatvelių.

Vėliau dar kartą pakalbinta Subačiaus miesto rinkimų apylinkės pirmininkė Rima Ragauskienė sakė, kad 11 val. duomenimis čia balsavo 158 rinkėjai. Iš jų 86 buvo išankstinio balsavimo. Tai procentinė išraiška būtų 22,32 proc. Subačiaus mieste iš viso yra 794 rinkėjai.

Skverbų rinkimų apylinkėje, įsikūrusioje Subačiaus gimnazijoje, apie dešimtą valandą ryto sutikau tik du rinkėjus.

Šios rinkimų apylinkės pirmininkė Jūra Šinkūnienė sakė, kad kol kas atėjo balsuoti tik 19 žmonių. Žinoma yra kažkiek balsavusių iš anksto. Iš viso jų rinkimų apylinkė turi 358 rinkėjus.

Jūra Šinkūnienė, Skverbų rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė

„Didesnio žmonių srauto tikimės po šv. Mišių. Taip būna kaskart per rinkimus“, – teigė rinkimų komisijos pirmininkė.

Čia balsavę Janina ir Bronius Zabuliai iš Valakų kaimo sakė, kad pasirinko, už ką balsuoti lengvai. Anot jų, Valakų kaimo žmonėms aktualiausi vandentiekio ir kanalizacijos įrengimo reikalai. Tikisi, kad po mero rinkimų tie reikalai bent jau pajudėtų iš mirties taško.

Noriūnų rinkimų apylinkėje nuo pat ryto išsirikiavo norinčių balsuoti eilutė.

Didesnis sujudimas Noriūnuose

Didesnis rinkėjų susibūrimas, net nedidelė eilė norinčių balsuoti buvo Noriūnų rinkimų apylinkėje. Šios rinkimų apylinkės pirmininkė Lina Kaušakienė sakė, kad iš viso yra 1098 rinkėjai. Iki 11 val. atėjo balsuoti 133. Namuose balsavo 71. Dar yra šiek tiek balsavusių iš anksto. Viską sudėjus išeitų apie 20 proc. jau balsavusių noriūniečių. Pirmas žmogus atėjo balsuoti 7 val., kai tik buvo atvertos rinkimų apylinkės durys.

Čia rinkimus stebinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė teigė, kad rinkimai vyksta tvarkingai, be jokių incidentų.

Lina Kaušakienė, Noriūnų rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė.

Noriūnuose pakalbinti Jonas Antanas Vanagas ir Gendra Vanagienė iš Žvėrių kaimo sakė, kad ilgai galvos nesuko, už ką balsuoti. Tikisi, kad išrinktas meras pagaliau pasirūpins, kad būtų sutvarkyta nedidelė likusi netvarkyta kelio iš Žvėrių į Byčių kaimą atkarpėlė ir begriūvantis tiltas. Dabar tik Savivaldybė ten sugebėjo pastatyti įspėjantį apie pavojų ženklą.

Gendra ir Jonas Antanas Vanagai naujam merui skirtų užduoti sutvarkyti Žvėrių–Byčių kelio atkarpėlę.

Noriūnietė Ramutė Stasė Kecorienė sakė, kad ją žavi protingi žmonės. Merą rinkosi irgi pagal tokį kriterijų.

Ramutė Stasė Kecorienė tiki, kad pavyks išrinkti merą, kuris racionaliai tvarkys rajono reiklaus.

„Noriu, kad kalvos aplink nebūtų niokojamos, kad žmonės puoselėtų kraštovaizdį. Manau, kad laikas nugriauti Noriūnų bendrabutį, kuris šildomas dėl ten gyvenančių dviejų žmonių. Tuščių butų juos iš ten perkelti, tikrai atsirastų. Bado akis apleista Naktakės užtvanka. Galėtų būti ten vietinių žmonių gražus poilsio kampelis. Seniūnija nepajėgi viena ten tvarkytis“, – išvardijo keletą vietiniams žmonėms aktualių dalykų pašnekovė.

Regi ne tik Šepetoje spręstinų dalykų

Judita Mičiūdaitė, Šepetos rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė.

Prieš vidurdienį gana ramu buvo ir Šepetos rinkimų apylinkėje. Šios rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė Judita Mičiūdaitė sakė, kad maždaug iki vidurdienio balsuoti atėjo 73 rinkėjai. Be to, dar 135 balsavo ne rinkimų apylinkėje (72 balsavo namuose, 32 – socialinės globos namuose ir 31 – iš anksto). Iš viso Šepetos rinkimų apylinkėje balsavimo teisę turi 812 žmonių.

Visi kalbinti šepetiškiai irgi tvirtino, kad lengvai apsisprendė, už ką balsuos.

Vaida Karaliūnienė sakė, kad ir rajone, ir pačioje Šepetoje yra daug spręstinų dalykų. Antai tik įvažiavus į Šepetą asfaltas lopiniais nusėtas. Kaskart jį vis lopo ir lopo, o rezultatas apgailėtinas. Gal geriau būtų perasfaltuoti. Ko gero, brangiau tai neatsieitų.

Vaida Karaliūnienė sakė, kad rajone ir Šepetoje yra spręstinų problemų. Tad ir naujam merui bus darbų iki kaklo.
Jai pritarė ir šepetiškis Vidmantas Skukauskas.

Jai pritarė ir Vidmantas Skukauskas. Vyras sakė, už ką balsuos rinkosi pagal skelbiamas pretendentų veiklos programas. Be kelių, jam ir kitiems pagyvenusiems, negalią turintiems, nevairuojantiems žmonėms labai aktuali susisiekimo maršrutiniais autobusais problema.

„Meras, kiti valdžios atstovai nuolat turi bendrauti su gyventojais ir įsigilinti į jų rūpesčius. Noriu tikėti, kad ir po rinkimų bus toks pat rodomas dėmesys žmonėms“, – kalbėjo pašnekovas.

Šimonyse ir pirmą kartą balsuojanti

Pakeliui į Šimonis, per sankryžą ties Kinderių kaimu lyg dama su aukštakulniais neskubėdama prakaukšėjo grakšti stirna. Šyptelėjau mintyse, kad gal grįžta pabalsavusi iš Šimonių ar Migonių.

Šimonių rinkimų apylinkės pirmininkas Titas Šukys sakė, kad iki dvyliktos valandos čia balsavo 16,86 proc. rinkėjų. Iš jų 71 atėjo šiandien, o 59 balsavo iš anksto. Iš viso čia teisę balsuoti turi 421 gyventojas.

Titas Šukys, Šimonių rinkimų apylinkės komisijos pirmininkas.

Šimonių rinkimų apylinkėje sutikau pirmą kartą atėjusią iš Juodžiūnų balsuoti gimnazistę Miglę Buzaitę. Ta proga merginai šios apylinkės komisijos pirmininkas įteikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos knygelę.

Miglė Buzaitė iš Juodžiūnų balsavo pirmą kartą.

Miglė neslėpė, kad pirmą kartą atlikdama pilietinę pareigą jaudinosi. Buvo prieš tai ir ilgesnių pasvarstymų, kam derėtų atiduoti savo balsą.

„Manau, kad naujasis meras turėtų dėti pastangų, kad į rajoną pritrauktų daugiau jaunų žmonių, kad jiems čia būtų darbo vietų ir galimybių įdomiai leisti laisvalaikį“, – kalbėjo mergina.

Kiti šimoniečiai teigė, kad lengvai apsisprendė, kam atiduos savo balsą. Dariaus Černiausko nuomone, Šimonyse didelių skaudulių ar netvarkos nėra.

Dariui Černiauskui svarbu, kad naujas meras tęstų kitų pradėtus gerus darbus.

„Norėtųsi, kad būtų tęsiami buvusio mero pradėti darbai. Tęstinumas labai svarbu“, – buvo įsitikinęs jis.

Mariaus Remeikio nuomone, labai svarbu į rajoną sugrąžinti jaunimą. Tam reikia naujų darbo vietų, gyvenamojo ploto. Antai jis prieš mėnesį sugrįžo iš Norvegijos, kur pastaruoju metu gyveno. Ar liks Lietuvoje, sunku pasakyti. Bet tokios galimybės neatmeta.

Šimonietis Marius Remeikis, neseniai grįžęs iš Norvegijos, irgi atėjo balsuoti.

„Čia mano gimtinė. Čia visada traukia“, – tvirtino Marius.

Zita Skėrienė ir Raimundas Buzas sakė, kad Šimonyse reikėtų asfaltuoti Girios gatvę. Ja žmonės važiuoja į kapines ir į Šimonių girią, o dulkės nusėda tos gatvės gyventojų kiemuose. Girios gatvė labai seniai buvo asfaltuota. Tik kad būtų paprasčiau jos būklę laikinai pagerinti, tą asfaltą užvertė žvyru.

„Gal naujasis meras mus išgirs“, – vylėsi jie.

Šimonių Girios gatvės gyventojai Zita Skėrienė ir Raimundas Buzas tikisi, kad naujai išrinktas meras išgirs Girios gatvės gyventojų problemas.
Autorės nuotraukos
Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Pagal straipsnį, meru bus išrinktas asfalto bazės brigadininkas.

    • Taiklu.Prajuokinote.

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video