2024/05/25

 

IŠ DEPUTATŲ TIKĖJOSI SVARAUS ŽODŽIO MASKVOJE

Kupiškio turgaus aikštė prieš 1989 metų kovo 18 dieną ten vykusį mitingą-susitikimą su kandidatais į TSRS liaudies deputatus. Juliaus Aleknos nuotrauka

Svarbūs ne tik Kupiškio rajonui, bet ir visai atgimstančiai Lietuvai buvo 1989 metų kovo 26 dieną vykę rinkimai į TSRS liaudies deputatus. Kupiškėnai galėjo rinkti du kandidatus. Tai iš 691 Panevėžio teritorinės rinkimų apygardos ir 248 Rokiškio nacionalinės teritorinės rinkimų apygardos kandidatų.

Prieš rinkimus vyko jų susitikimai su rinkėjais.

Kandidatai į TSRS liaudies deputatus pristatyti to meto „Kupiškėnų minčių“ laikraštyje.
Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Panevėžio rinkimų apygardoje kandidatavo Antanas Būdvytis, Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto direktorius, Irena Diena Kačinskienė, Panevėžio 7-osios vidurinės mokyklos direktorė, ir Vitas Tomkus, žurnalistas.

Rokiškio rinkimų apylinkėje kandidatavo Vilius Kazanavičius, Lietuvos TSRS Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, Marcelijus Martinaitis, poetas, Vilniaus universiteto vyr. dėstytojas, Petras Poškus, Biržų rajono „Laisvosios žemės“ kolūkio pirmininkas.

Apie kandidatų į deputatus susitikimus su rinkėjais daug rašė tuometinės „Kupiškėnų mintys“, ypač apie V. Tomkų, kurio patikėtiniai buvo Eimantas Pimpė, Kupiškio statybinių medžiagų gamyklos darbuotojas, ir kraštietis poetas, literatūros kritikas Valdemaras Kukulas.

Sąjūdietis Povilas Gurklys prisiminė, kad jis su savo bendraminčiais agitavo už Sąjūdžio kandidatus V. Tomkų ir M. Martinaitį.

Prašymas leisti susitikti su kandidatais į TSRS liaudies deputatus Kupiškio centrinėje aikštėje.
Iš Algimanto Seibučio archyvo, saugomo Kupiškio etnografijos muziejuje

„Jie važinėjo po rajoną, prisistatinėjo gyventojams, atsakinėjo į jų klausimus. Jau buvo pradėta atvirai kalbėti apie Lietuvos nepriklausomybę. Buvo svarbu, kad išrinkti deputatai Maskvoje tartų svarų žodį dėl Lietuvos nepriklausomybės. Mitingas, rinkėjų susitikimas su kandidatais į deputatus turgaus aikštėje nelabai įsiminė. Nebuvo jokių incidentų ar provokacijų.

Valdžios leidimas mitingą ir susitikimą su kandidatais į TSRS liaudies deputatus rengti Kupiškio
turgaus aikštėje.
Dokumentą iš Algimanto Seibučio archyvo fotografavo Banguolė Aleknienė-Andrijauskė
Tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Algimantas Ridikas per susitikimą su kandidatais į deputatus Kupiškio turgaus aikštėje laiko iškėlęs Lietuvos trispalvę.

Tuometinė rajono valdžia tam sambūriui ten, bet ne centrinėje miesto aikštėje, buvo davusi leidimą.

Anuomet partinukai labai klijavosi prie sąjūdiečių, nors Lietuvos komunistų partija dar nebuvo atskilusi nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos. Jie atsiskyrė tik 1989 metų gruodžio pabaigoje.

Turgaus aikštė mitingui pasirinkta tikriausiai dėl to, kad kovo 18-oji buvo turgadienis, buvo pilna žmonių, suvažiavusių iš įvairių rajono kampelių“, – kalbėjo P. Gurklys.

Sąjūdietis, istorijos mokytojas, fotografas Julius Alekna taip pat sakė, kad jam neišliko jokių tos dienos prisiminimų. Turi tik nemažą pluoštelį šio įvykio nuotraukų. Vadinasi, ten buvo ir tą mitingą fotografavo.

Mitingo-susitikimo su kandidatais į TSRS liaudies deputatus akimirka. Iš kairės: Marcelijus Martinaitis, Vitas Tomkus su kitais susitikimo dalyviais.
Juliaus Aleknos nuotrauka
Sąjūdietis Algimantas Baniulis (dešinėje) per mitingą Kupiškio turgaus aikštėje. Viduryje – Alvydas Medalinskas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys.
Juliaus Aleknos nuotrauka

Laimėjo Sąjūdžio kandidatai

Rinkėjams, atėjusiems balsuoti, duoti du vokai – baltas su Panevėžio apygardos kandidatų sąrašu ir mėlynas – su Rokiškio apygardos kandidatų sąrašu.

Kupiškėnai daugiausia balsų skyrė Sąjūdžio kandidatams V. Tomkui ir M. Martinaičiui. V. Tomkus (vėliau tapo laikraščio „Respublika“ leidėju) surinko 77,1 proc. balsų, o M. Martinaitis – 53,2 proc. ir abu laimėjo rinkimus.

„Kupiškėnų mintys“ informavo apie 1989 metų kovo 26 dieną vykusių rinkimų rezultatus.
Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka
Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video