2024/04/13

 

KOREGUOJAMA PATEKIMO Į PASIENIO RUOŽĄ TVARKA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos nuotrauka

Antradienį Lietuvoje pasibaigus galioti nepaprastajai padėčiai ir toliau šalyje galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Atsižvelgiant į tai ir į Seimo priimtą naują valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo nuostatą, asmenys ekstremaliosios situacijos metu į pasienio ruožą galės patekti tik turėdami Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) išduotą leidimą.

Tarp praėjusią savaitę Seimo priimtų Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo naujų nuostatų yra ir reglamentuojanti patekimą į pasienio ruožą esant tokiai paskelbtai ekstremaliajai situacijai dėl neteisėtos migracijos. Tiesa, tai bus aktualu nedidelei daliai asmenų, nes pasienio ruožo gyventojams ir kitoms kategorijoms tvarka patekti į pasienio ruožą nesikeičia.

Minėtame įstatyme yra nuostata, kad asmenys ekstremaliosios situacijos metu į pasienio ruožą gali patekti turėdami VSAT išduotą leidimą. Pasienio ruožas yra iki 5 km pločio juosta į Lietuvos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, einančios sausuma, pasienio vandenimis.

VSAT teigia, kad toks reikalavimas ką tik įteisintas, todėl mažiausiai savaitę į pasienio ruožą vyksiančius ir tokių leidimų neturinčius asmenis tik informuos apie šią naujovę ir leidimų gavimo tvarką, bet kitų priemonių netaikys.

Pabrėžtina, kad daugumai asmenų tokių atskirų leidimų net nereikės. Reikalavimas turėti VSAT išduotą leidimą nebus taikomas šiems asmenims: gyvenantiems pasienio ruože ir (ar) esantiems nekilnojamojo turto, kuris yra pasienio ruože, savininkais ar naudotojais; dirbantiems ar besimokantiems pasienio ruože; vykdantiems ūkinę, komercinę veiklą ar kelių, ryšio linijų ir kitų viešojo intereso objektų priežiūros veiklą pasienio ruože; vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais arba geležinkeliais, esančiais pasienio ruože ar kertančiais pasienio ruožą; kertantiems valstybės sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbo vietą, esančią pasienio kontrolės punkte; vykdantiems valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių statybą, įrengimą ir (ar) priežiūrą.

Taip pat VSAT nurodo, kad nustatyti atvejai, kai leidimas patekti į pasienio ruožą laikomas išduotu ir šioms grupėms juo papildomai rūpintis nereikia: vykstantiems vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas; vykstantiems į giminaičių laidotuves ir į pamaldas už juos; vykstantiems slaugyti ligonį; vykstantiems lankyti kapines; vykstantiems į pasienio ruožo gyvenvietes paslaugoms teikti ar įsigyti.

Be leidimo į pasienio ruožą galės patekti ir asmenys, turintys leidimus patekti į valstybės sienos apsaugos zoną, pasienio vandenis ir pasienio juostą.

Tokie asmenys, ketinantys patekti į pasienio ruožą ar esantys pasienio ruože, patikrinimą atliekančiam pareigūnui turės pateikti teisėtą buvimą ar patekimą į pasienio ruožą įrodančius dokumentus.

ELTA

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video