2024/06/13

 

VARTOJIMO IŠLAIDOS PER PENKERIUS METUS PADIDĖJO 47 PROCENTAIS

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Vidutinės namų ūkių vartojimo išlaidos 2021 m. buvo 438 EUR vienam asmeniui per mėnesį, remdamasis Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Mėnesinės vartojimo išlaidos, palyginti su 2016 m., padidėjo 47,4 proc., arba 141 EUR. Įvertinus vartojimo kainų pasikeitimą, vartojimo apimtis, palyginti su 2016 m., padidėjo 27,7 proc.

Miesto gyventojų vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos buvo 461 EUR, kaimo – 393 EUR vienam asmeniui per mėnesį.

2021 m., palyginti su 2016 m., labiausiai padidėjo gyventojų vartojimo išlaidos transportui bei restoranuose ir viešbučiuose. Mažiausiai per šį laikotarpį išaugo išlaidos alkoholiniams gėrimams ir tabakui bei poilsiui ir kultūrai. Šiose išlaidų grupėse išlaidų padidėjimas buvo mažesnis už kainų augimą per tą patį laikotarpį.

Namų ūkiai 2021 m. maistui ir nealkoholiniams gėrimams (įskaitant natūrinį suvartojimą, bet neskaičiuojant pinigų, išleistų kavinėse, restoranuose, valgyklose) skyrė beveik trečdalį (30 proc.) visų vartojimo išlaidų. Tai sudarė vidutiniškai 131 EUR vienam asmeniui per mėnesį. Išlaidos maistui namuose 2021 m., palyginti su 2016 m., išaugo 40,3 proc., jų lyginamoji dalis vartojimo išlaidose sumažėjo 1,5 procentinio punkto. Išlaidos maistui namuose mieste sudarė 28,8 proc. visų vartojimo išlaidų, kaime – 32,8 proc.

Per penkerius metus išlaidos maistui restoranuose, kavinėse, valgyklose (įskaitant maisto pristatymą į namus) padidėjo 2,2 karto ir 2021 m. sudarė vidutiniškai 22 EUR vienam asmeniui per mėnesį.

Vartojimo išlaidos būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui sudarė 67 EUR vienam asmeniui per mėnesį: mieste – 71 EUR, kaime – 58 EUR (atitinkamai 15,5 ir 14,8 proc. visų vartojimo išlaidų). Palyginti su 2016 m., šios išlaidos padidėjo 58,8 proc. Išlaidų būstui, vandeniui, elektrai, dujoms ir kitam kurui lyginamoji dalis vartojimo išlaidose, palyginti su 2016 m., padidėjo 1,1 procentinio punkto (mieste – 0,1, kaime – 3,8 procentinio punkto).

Išlaidos poilsiui ir kultūrai 2021 m. sudarė 21 EUR vienam asmeniui per mėnesį: mieste – 24 EUR, kaime – 17 EUR (atitinkamai 5,1 ir 4,2 proc. visų vartojimo išlaidų). Išlaidos poilsiui ir kultūrai, palyginti su 2016 m., išaugo 12,2 proc., o jų dalis visose vartojimo išlaidose sumažėjo 1,5 procentinio punkto.

Būtiniausių išlaidų dalis vartojimo išlaidose (išlaidos maistui, būstui, vandeniui, elektrai, kurui, sveikatai ir transportui) sudarė 63,9 proc. visų vartojimo išlaidų (mieste – 62,8, kaime – 66,4 proc.). Šios išlaidos, palyginti su 2016 m., padidėjo 50 proc., o jų dalis visose vartojimo išlaidose padidėjo 1,2 procentinio punkto.

Senatvės pensininkų namų ūkiuose būtiniausios išlaidos sudarė 77,2 proc. visų vartojimo išlaidų. Senatvės pensininkai 2021 m. maistui skyrė 37,4 proc. vartojimo išlaidų, būstui, vandeniui, elektrai ir kurui – 21,7 proc. (į šias išlaidas įskaičiuotos ir kompensacijos būsto šildymui ir vandeniui), sveikatai – 12,4 proc. išlaidų. Namų ūkiuose, kuriuose pagrindinis pajamų gavėjas – samdomasis darbuotojas, būtiniausios išlaidos sudarė 60,5 proc. visų vartojimo išlaidų: maistui – 27,8 proc. vartojimo išlaidų, būstui, vandeniui, elektrai ir kurui – 13,9 proc., sveikatai – 5,6 proc., transportui – 13,1 proc. išlaidų. Namų ūkiuose, kuriuose pagrindinis pajamų gavėjas – savarankiškai dirbantis asmuo, būtiniausios išlaidos sudarė 61,8 proc. visų vartojimo išlaidų:

Sugrupavus apklaustų namų ūkių narius pagal disponuojamųjų pajamų lygį paaiškėjo, kad mažiausiomis pajamomis disponavusios pajamų kvintilinės grupės (penktadalio) vidutinės vartojimo išlaidos buvo 275 EUR vienam asmeniui per mėnesį ir sudarė 63 proc. vidutinio vartojimo išlaidų lygio. Šie asmenys maistui skyrė 34 proc. vartojimo išlaidų, nors tai sudarė tik 3,1 EUR per dieną. Didžiausiomis pajamomis disponavusio penktadalio vidutinės vartojimo išlaidos buvo 717 EUR vienam asmeniui per mėnesį ir sudarė 163 proc. vidutinio vartojimo išlaidų lygio. Šie asmenys maistui skyrė 25 proc. vartojimo išlaidų ir tai sudarė 5,9 EUR per dieną.

Namų ūkių su išlaikomais vaikais vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos buvo 362 EUR, be išlaikomų vaikų – 501 EUR vienam asmeniui per mėnesį. Namų ūkių su išlaikomais vaikais, palyginti su likusiais, daugiau išleido švietimui, šiek tiek daugiau – drabužiams ir avalynei. Vartojimo išlaidos visiems kitiems tikslams namų ūkiuose su išlaikomais vaikais, skaičiuojant vienam asmeniui, buvo mažesnės.

Statistinė informacija parengta remiantis namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo duomenimis. 2021 m. namų ūkių biudžetų tyrime dalyvavo ir išlaidas registravo 4 334 namų ūkiai, atsitiktinai atrinkti naudojantis Lietuvos Respublikos gyventojų registru. Tyrimas buvo atliekamas nuo 2021 m. gegužės iki 2022 m. balandžio mėn. Tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems namų ūkiams.

ELTOS inf.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video