2024/03/04

 

GRĮŽIMAS Į PRAEITĮ KITU STATUSU

Atsisveikinimas su mokykla. Aldonos Vasiliauskienės nuotrauka

1755 m. dominikonų vienuolyne įkurta pirma Skapiškio mokykla per 267 (su pertraukomis) veiklos metus išgyveno sudėtingą istoriją. Keitėsi mokyklos patalpos, kol 1967 m. buvo atidaryta nauja mokykla, keitėsi ir pavadinimai: pradinė, progimnazija, septynmetė, vidurinė, pagrindinė (nuo 2011 m.), o nuo 2021 m. tapo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriumi. Nuo šių metų rudenio mokykla vėl bus pradinė, tik priklausys Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai.

Atsisveikinimas su mokykla. Autorės nuotrauka.

Tad ir atsisveikinimas su mokykla buvo graudus ir mokiniams, ir mokytojams.

Birželio 23 d. Skapiškio mokykloje vyresnes klases baigę aštuntokai (jų 7), septintokai (5) ir šeštokai (3), penkta klasė nesuformuota, kadangi nebuvo nė vieno mokinio, atsisveikino su mokykla.
Renginio vedėja, ilgametė, nuo 1992 m., mokyklos direktorė (sujungus su P. Matulionio progimnazija gavo kitą statusą, tapo mokyklos vedėja) Birutė Zaborskienė, visus pakvietė pasižiūrėti 13 minučių filmuką „Stebėk, svajok ir eik savo keliu“, kuris rajoninėje konferencijoje sulaukė teigiamų įvertinimų. Filme paliudyti vaikų buvimo mokykloje fragmentai, atskleistas emocinis klimatas. Įvairaus amžiaus vaikai laisvai pasakoja apie mokyklą, mažesni mokiniai sveikinasi ratelyje, žaidžia, prieš mokyklą ant grindinio piešia kreidelėmis. Veiksmas vyksta ne tik mokyklos kieme, bet ir viduje prie parodų.

Filme siekta atskleisti, kad kiekvienas vaikas yra kitoks, bet kartu ir toks, kaip visi. Užfiksuoti gerumo akcijos vaizdai, dalyvavimas konkursuose, fotografijos darbų parodos. Matome ir vaikų įsijungimą į Ukrainos palaikymo akciją. Pakalbinti buvę ketvirtokai (jų šeši), kurie čia jau nebesimokys, pakalbinti ir buvę mokiniai.

Mokyklos vadovė B. Zaborskienė mokytojų siūlymu už gerą mokslą įteikė padėkas šeštos klasės mokiniams Milavai Oleksinai ir Faustui Kvecinskui, septintokei Dovilei Dilytei. Aštuoniems mokiniams įteikta 19 padėkų. Tai padėkos už dalyvavimą ir prizines vietas olimpiadose, konkursuose: rajoniniuose („Kalėdų eglutė“), respublikiniuose („Saulės motyvai lietuvių tautosakoje“, „Neišmesk, nes aš galiu būti katinas“, „Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje“, „Žemė – gyvybės planeta“) ir kituose. Daug padėkų įteikta aštuntokei Alinai Poškaitei (šešios), o septintokas Rokas Žilinskas, gavęs padėkas „Už puikius pasiekimus dalyvaujant įvairiuose fotografijos konkursuose ir parodose“ ir „Už fotografijos parodą „Metų laikai mokykloje“, yra pelnęs laureato vardą respublikinėje XII fotografijų ir dailės darbų parodoje „Žemė – gyvybės planeta“. Padėkas lydėjo mokyklos vadovės kiekvienam įteikti specialūs saldumynai.

Aštuntokai, gavę mokslo baigimo pažymėjimus, prasmingus atsisveikinimo žodžius skyrė mokyklos vadovei Birutei Zaborskienei ir klasės auklėtojai Audronei Liudvinavičienei. Jautrų, širdį graudinantį atsisveikinimo žodį ir posmus perskaitė auklėtoja A. Liudvinavičienė. Atsisveikindama ragino pradėti rašyti mokyklinį dienoraštį, kasdien rasti motyvų ir džiaugtis gyvenimu, siekti aukštumų.

Su auklėtoja Regina Mačioniene atsisveikino ir jungtinių šeštos ir septintos klasių mokiniai.
Muzikinius intarpus atliko muzikos mokytoja Sandra Guginienė.

Trečią šimtmetį skaičiuojanti Skapiškio mokykla vėl tapo pradine. Deja jos, kaip ir daugelio Lietuvos miestelių mokyklų, perspektyvos gana liūdnos, nėra vaikų, nebebus net ir pradinės mokyklėlės.

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Ačiū mūsų valdžiai kad IŠGRŪDO ✈️ milijoną lietuvių svetur ir bent pusę milijono numarino. Nes mes ligiuojames į Vakarų Europą tik bl t ne algom o kainom jas LENKIAM. DEMOKRATIJOS DAUK BET PARTIJOSE SEDI DEBILOIDAI NES KAS NETINGI TAS IR LOJA SAVO TIESAS KREIVAS ŠLEIVAS O KITI BESMEGENIAI UŽ JUOS BALSUOJA NETIK VILNIUJ seime BET IR KUPIŠKYJE. Čia išvis breznevinis zastojus tie patys snukiai SAVYBLEDOJ IR TARYBOJ jei ne koks ponas VERKŠlininkelis tai koks Godus nelegalus samdantis ūkininkėlis. Miršta tas mūsų rajonas. Ruskeliai net karo nereiks musu Lietuvai skelbt patys išsilakstisim ir išdvesim o tuščia Laivą be įgulos gali bet kas pasiimt toks jūrų ĮSTATYMAS.

Rekomenduojami video