2024/06/13

 

UKRAINIETIŠKA PYNĖ

Parodos „Ukrainos vaikai kalba“ ekspozicija Skapiškyje, dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje.

Nuvilnijo, nuaidėjo savaitgalį Skapiškyje XXVI tarptautinis teatrų festivalis „Pienių vynas“. Žiūrėti ne tik spektakliai, atidarytos parodos, bet ir vyko poezijos skaitymai, susitikimai su kraštiečiais menininkais, parodytas filmas „Drugelio širdis“.
Šių metų festivalio pagrindinė tema – kova už savo valstybės nepriklausomybę, laisvės kovotojų atminties įamžinimas, tautinio Atgimimo dainių prisiminimas ir pagerbimas. Visa tai prasmingai susieta ir su Ukrainos tema, su ukrainiečių kova prieš Rusijos agresiją.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Mišios pagal graikų apeigas

Į bendras ekumenines šv. Mišias Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje gegužės 27 dieną rinkosi lietuviai ir ukrainiečiai.

Šv. Mišios aukotos pagal graikų apeigas ukrainiečių kalba. Jas aukojo Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, šios bažnyčios vikaras Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM ir Skapiškio parapijos klebonas Algirdas Kasperavičius.

Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje aukotos šv. Mišios pagal graikų apeigų liturgiją ukrainiečių kalba. Iš kairės: Skapiškio bažnyčios klebonas Algirdas Kasperavičius, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM ir šios bažnyčios vikaras Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM.

Melstasi už lietuvių ir ukrainiečių tautas, už taiką, už tai, kad agresorius atsitrauktų. Klebonas Mykalojus padėkojo Lietuvai už paramą ir palaikymą, už jo tautiečiams čia suteikiamą galimybę gyventi ir skleistis.

Po šv. Mišių, kuriose dalyvavo ir gausus būrys Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių, visi susirinko istorikės humanitarinių mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės sodyboje, kur paminėtas ukrainistikos muziejaus Skapiškyje veiklos 10-metis, atidaryta fotografijų paroda „Ukrainos vaikai kalba“, kurios iniciatorė Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

A. Vasiliauskienė svečiams papasakojo, kad yra užaugusi Skapiškyje. Užsiminė, kaip čia vėliau nusipirko sodybą, kodėl čia įamžino arkivyskupo Mečislovo Reinio, politinio kalinio, nukankinto sovietiniais metais Vladimiro kalėjime, atminimą, kokia veikla šiuo metu vyksta sodyboje, kaip čia atsirado ukrainistikos muziejus.

Ukrainietišką pyragą sodybos šeimininkei Aldonai Vasiliauskienei įteikė Vilniaus ukrainiečių bendrijos narys Mykola.

A. Vasiliauskienė, paskyrusi savo gyvenimą ir Lietuvos, Ukrainos istorinių, kultūrinių ryšių tyrinėjimui, 2012 metais savo sodyboje surengė stacionarią parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Į šios parodos atidarymą buvo atvykusi Natalija Šertvytienė, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė, tuometinis Ukrainos ambasadorius Lietuvoje. Šio renginio metu išsirutuliojo mintis, kad čia gali būti ukrainistikos centras, savotiška šios šalies ambasada. Pasak mokslininkės, eksponatų muziejuje nuolat daugėja. Dalį jų pati atsivežė iš Ukrainos, dalį palieka iš ten atvykę svečiai. Muziejuje lankėsi ir jį palaimino trys Ukrainos vyskupai. Kupiškio rajonas yra užmezgęs draugystės ir bendradarbiavimo ryšius su trimis Ukrainos savivaldybėmis. Muziejuje eksponuojama daug įvairiausių leidinių, susijusių su Ukrainos istorija, kultūra, ikonų, tekstilės dirbinių su siuvinėtais ukrainietiškais motyvais. Ten galima pamatyti net maldą „Tėve mūsų“, ant audinio išsiuvinėtą ukrainiečių kalba.

Ukrainistikos muziejaus ekspozicija Skapiškyje nuolat pildoma.
Autorės nuotraukos

Muziejaus šeimininkė sakė, kad ketina ekspoziciją plėsti. Tam rengiamos patalpos antrame aukšte.

Renginio dalyvius tą dieną sveikino rajono mero pavaduotojas Augenijus Cesevičius. Jis įteikė A. Vasiliauskienei Savivaldybės padėkos raštą ukrainistikos muziejaus įkūrimo dešimtmečio proga už veiklą ukrainistikos srityje. Karo Ukrainoje akivaizdoje, pasak jo, šio muziejaus veikla įgyja visiškai naują prasmę. Jo veiklos sukakties paminėjimas gražiai įsipynė į teatrų festivalį.

Paroda primins lietuvių priedermes

Parodą „Ukrainos vaikai kalba“, kurios iniciatorė buvo Seimo Pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, pristatė Seimo narė, Lietuvos laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė. Parodoje panaudotos nuo pat pirmų karo dienų Ukrainoje dirbusių fotografų nuotraukos. Parodą parengė Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas.

Viešnia pagyrė Skapiškį ir jo žmones. Sakė, kad tokio miestelio, kuriame sutelkta tokia kultūrinė veikla, pavydėtų ne viena Lietuvos vietovė.

„Visa širdimi tapatinamės su ukrainiečių tauta, kovojančia prieš Rusijos agresiją. Labai svarbi jų laisvės kovotojų misija. Tai padeda suvokti lietuvių istorinė patirtis – tremtys, dvi okupacijos, kurias mes įveikėme 1990 metais. Turime stiprinti savo visuomenę, kad ir toliau įstengtume pasipriešinti tokiam blogiui“, – kalbėjo P. Kuzmickienė.

Pasak jos, paroda „Ukrainos vaikai kalba“ irgi yra šio karo liudijimas. Tą parodą surengti kilo mintis Radvilei, kuri neseniai pati susilaukė dukrytės. Ji gimė tą dieną, kai buvo subombarduota gimdykla Mariupolyje. Šią žinią ji giliai išgyveno. Skaudu jai buvo matyti nėščias moteris, bėgančias nuo griūvančių pastatų, kai kurias žūstančias, netenkančias savo kūdikių. Dėl tų išgyvenimų Radvilė sugalvojo į karą Ukrainoje pažvelgti per vaikus. Šie vaizdai turėtų mums priminti apie paramą, kurią galime suteikti karo niokojamai Ukrainai.

Parodos „Ukrainos vaikai kalba“ ekspozicija Skapiškyje, dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje.

Padėkos už plėtojamą veiklą ir draugystę

Padėkos žodžius už svetingumą ir palaikymą sodyboje tarė ir klebonas Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis). Jis A. Vasiliauskienei įteikė Dievo Motinos ikoną, kaip padėkos ženklą.

Mokslininkės triūsą įvertino ir Lietuvos tautinių mažumų departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė. Ji A. Vasiliauskienei, buvusiai jos dėstytojai, įteikė padėką už ilgametį nuoširdų darbą ir svarų asmeninį indėlį puoselėjant ir skleidžiant ukrainiečių kultūrą, saugant jų tautos paveldą Lietuvoje.

Mokytoja Nijolė Bagdonavičienė papasakojo apie Skapiškio mokyklos ryšius su A. Vasiliauskiene ir jos plėtojama veikla.

Pasak mokytojos, miestelyje mokslininkės dėka atsirado nauja edukacinė erdvė, vyko miestelio bendruomenės susitikimai su įdomiais žmonėmis, visi galėjo susipažinti su Ukrainos kultūra, religija, papročiais ir gilinti tas žinias.

Šventės dalyviams A. Vasiliauskienės sodyboje koncertavo Vilniaus ukrainiečių bendrijos dainininkės (vadovė Tatjana Morgun). Kai kurios koncerto klausytojos ukrainietės net ašarą nubraukė. Vėliau jos stebėjosi, kad dainuojama taisyklinga ukrainiečių kalba. Reikėjo paaiškinti, kad tai ir buvo jų tautiečių koncertas. Apskritai kalbintos moterys iš Ukrainos gyrė renginį ir skanią grikių košę. Tvirtino, kad ir jos panašiai gamina. Viena sakė, kad Kupiškyje jau apsipranta. Yra iš Charkivo, o čia atvyko pas seserį, kuri Kupiškyje jau senokai gyvena.

Vilniaus ukrainiečių bendrijos dainininkės su savo vadove Tatjana Morgun po koncerto.
Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka

Vita Vadoklytė padėkojo Lietuvos šaulių sąjungos pulkininko Prano Saladžiaus rinktinės atstovams iš Utenos, kurie išvirė kareiviškos košės ir arbatos renginio dalyviams ir paskelbė, kad koše vaišina rajono Savivaldybė ir Skapiškio seniūnija. Buvo ir tortas, skirtas ukrainistikos muziejaus dešimtmečio progai.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video