2024/03/04

 

PRIIMTOS KONSTITUCIJOS PATAISOS: JAUNESNI PARLAMENTARAI IR NAUJOS GALIMYBĖS NUŠALINTAM PREZIDENTUI

Jurgitos Žiukaitės nuotrauka

Seimas turi šansų atjaunėti

Tokią galimybę sudarė Seimas, priėmęs Konstitucijos pataisą, leisiančią  į Seimą kandidatuoti nuo 21 metų.

Ketvirtadienį  per antrą balsavimą dėl šios Konstitucijos pataisos balsavo 101 Seimo narys, prieš buvo 4, susilaikė 22 parlamentarai.

Pagal priimtą Konstitucijos pataisą, „Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.“

Tikimasi, kad Konstitucijos pataisos priėmimas paskatins jaunimą aktyviau dalyvauti rinkimuose ir balsuoti.

Šiuo metu Konstitucijoje įtvirtinta, kad į Seimo narius gali kandidatuoti asmuo, sulaukęs 25 metų.

Pagal galiojančius teisės aktus kandidatuoti į Europos Parlamentą gali asmenys, sulaukę 21 metų amžiaus, į savivaldybės tarybą – asmuo, sulaukęs 18 metų.

Konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime du kartus. Įstatymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už projektą balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių.

Vėl leis  R. Paksui  siekti prezidento, Seimo ar Vyriausybės nario pareigų

Nuo prezidento posto nušalintas Rolandas Paksas vėl galės siekti prezidento, Seimo ar Vyriausybės nario pareigų.

Tokią galimybę jam atvėrė ketvirtadienį Seimo priimta Konstitucijos pataisa, kuria įgyvendinamas Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimas Rolando Pakso byloje.

Už šią Konstitucijos pataisą  per lemiamą, antrąjį, balsavimą balsavo už 134, prieš vienas Seimo narys.

Seimas priimta Konstitucijos pataisa sudarė teisines prielaidas asmeniui, praėjus ne mažiau kaip 10 metų po konstitucinės sankcijos pritaikymo, vėl įgyti teisę eiti pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su priesaikos davimu.

Seimo valia Konstitucijoje įrašyta, kad „asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš einamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, gali eiti Konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš einamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas, yra praėję ne mažiau kaip dešimt metų.“

Dėl R. Pakso politinę karjerą sprendžiančios Konstitucijos pataisos diskusijos vyko daugiau nei 10 metų.

„Tikiuosi, kad užbaigsime šią istoriją šiandien  balsavimu“, – sakė Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas konservatorius Jurgis Razma.

Seimo pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Julius Sabatauskas pastebėjo, kad amžinas draudimas R. Paksui dalyvauti politikoje yra negalimas, ir pasidžiaugė, kad  jis baigsis.

Seimo vicepirmininkas „darbietis“ Andrius Mazuronis tvirtino, kad Seimas turi atitaisyti tą padėtį, nes ta sankcija R. Paksui, jo nuomone, atsirado dėl keršto ir politinės konkurencijos baimės.

EŽTT 2011 m. konstatavo, kad dabartinis draudimas iki gyvos galvos dalyvauti rinkimuose iš prezidento pareigų atstatydintam R. Paksui yra neproporcingas.

ELTA inf.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video