2024/04/22

 

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS ŠIMTMEČIO ĄŽUOLYNE – VARDINIAI ĄŽUOLAI IR NAUJAS STENDAS

Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Gegužės 1 dieną Kupiškyje paminėtas Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) šimtmetis.
Renginio pradžioje aukotos šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, po jų visi rinkosi 100-mečio ąžuolyne, kur jubiliejaus proga pasodinta medelių ir pristatytas stendas.

Pirmas didelės LPD šimtmečio minėjimo programos renginys Kupiškyje surengtas neatsitiktinai, čia – draugijos kūrėjo, profesoriaus Povilo Matulionio, tėviškė.

Paminėti LPD šimtmečio į Kupiškį sugužėjo būrys svečių.

Jurga BANIONIENĖ

Istorija ir nuotraukos – naujame stende

Ąžuolyne pastatytame stende priminta LPD istorija. Draugija įkurta 1921 metų balandžio 27 dieną Kaune. Pirmu draugijos pirmininku išrinktas rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas, o vicepirmininku – miškininkas, profesorius P. Matulionis.

LPD veikė iki 1940 metų, o 1995 metais buvo atkurta.

Naujas stendas.
Jurgos Banionienės nuotraukos

2001 m. balandžio 28 d., minint LPD 80-metį, Kupiškyje, buvusių kareivinių teritorijoje, pradėtas sodinti draugijos ąžuolynas. Tokia garbė kupiškėnams suteikta todėl, kad čia yra P. Matulionio tėviškė. Veiklus buvo ir LPD Kupiškio skyrius, kuriam tada vadovavo šviesaus atminimo Vidas Vilimas.

Prieš dvidešimtmetį taip pat vyko graži šventė – aukotos šv. Mišios, po to eisena su draugijos vėliavomis, lydima pučiamųjų instrumentų orkestro, patraukė per miestą link būsimo ąžuolyno vietos. Tą kartą ąžuoliukų sodinimo šventėje dalyvavo per pusantro šimto LPD atstovų iš įvairių Lietuvos miestų.

Savo vardiniais ąžuoliukais parką papuošė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, poetas Justinas Marcinkevičius, LPD pirmininkas Juozas Dingelis, tuometis meras Leonas Apšega ir kt. Sodinukų parūpino draugijos Kupiškio skyriaus narys Algirdas Gasiūnas. Tai mena ir nuotraukos stende.

Pandemija nesutrukdė susitikti Kupiškyje

Seimas 2021 metus paskelbė LPD 100-mečio metais. Tad įvairių renginių bus dar daug, o Kupiškyje – pirmasis. Laukia istorinės knygos-albumo „Tautos kuriama Lietuva“ išleidimas, didelė šventė birželio 26 d. – respublikinis šimtmečio minėjimo renginys Kaune, taip pat LPD rajonų skyrių organizuojamos šventės.

Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Į Kupiškį gegužės 1 dieną suvažiavo išties gausus būrys LPD narių, jų bendraminčių, svečių.
Visus pasveikinęs ir draugijos įkūrimo pradžią priminęs LPD Kupiškio skyriaus valdybos pirmininkas Rimvydas Latvys pakvietė šventę pradėti „Tautiška giesme“.

LPD draugijai nuo jos atkūrimo 25 metus vadovauja J. Dingelis. Jis sakė, kad jau netrukus dienos šviesą išvys knyga, kurioje bus plačiai atspindėta draugijos šimtmečio istorija. LPD draugija Lietuvoje įkurta pagal veikusį Šveicarijos pavyzdį. Jai vadovavo Lietuvos patriotai, nusipelnę ir turintys autoritetą visuomenėje žmonės – Juozas Tumas-Vaižgantas, generolas Vladas Nagevičius, Krašto apsaugos ministerijos vyriausiasis karininkas, pulkininkas Vladas Braziulevičius.

LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis (dešinėje) ir kanauninkas Vladas Rabašauskas.

Draugijos garbės pirmininkas J. Dingelis prisiminė tą dieną prieš 20 metų, kai monsinjoras K. Vasiliauskas tiesiai iš ligoninės atvyko į Kupiškį, kartu su dekanu Vladu Rabašausku aukojo šv. Mišias.

„Kai važiavome į Kupiškį, buvo toks lietus, kad viskas plaukė. Atvykome čia, ir kaip šiandien, Dievulis dovanojo tokį patį gerą orą, saulė švietė, gražu. Duobės – pilnos vandens, pieva šlapia. Sušlapome, bet savo ąžuolus pasodinome. Kaip per 20 metų jie užaugo, jau galingi“, – prisiminė J. Dingelis.

Jis džiaugėsi, kad ir sudėtingomis pandemijos sąlygomis pavyko visiems susiburti Kupiškyje ir pažymėti pirmą draugijos jubiliejinių metų renginį. Ne salėje, o visiems brangioje vietoje – prie šimtmečio ąžuolyno.

Prisiminimai, padėkos ženklai

Renginyje dalyvavo jau mirusio garsaus aktoriaus, skaitovo, LPD garbės nario Tomo Vaisietos, sūnus aktorius Perlis Vaisieta. Jo lyrinė kompozicija pagal Lietuvos klasikų Just. Marcinkevičiaus, Jono Strielkūno ir gruzinų patrioto Grigolo Abašidzės eiles, skirta Lietuvai ir laisvei, tapo gražiu šventės akcentu.

P. Vaisieta Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vardu LPD draugijai šimtmečio proga įteikė paveikslą, menantį Žalgirio mūšį.

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos dovana šimtmetį mininčiai LPD. Ją įteikė aktoriaus, LPD garbės nario Tomo Vaisietos, sūnus Perlis Vaisieta (dešinėje).

Tylos minute pagerbtas rajono draugijos pirmininkas Vidas Vilimas, atnešęs šią ąžuolyno idėją į Kupiškį, draugijos garbės pirmininkai, valdybos pirmininkai, garbės nariai.
Renginio dalyvius sveikino rajono meras Dainius Bardauskas.

Pasak jo, Lietuvoje visada buvo daug žmonių, kuriems rūpėjo Lietuva, jos grožis.
LPD Kupiškio skyrius yra išties aktyvus, veikia, stengiasi dėl savo krašto, o padaryti darbai puoselėjant aplinką atkreipia akį ir glosto širdį.

Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis pabrėžė esąs laimingas galėdamas bendrauti su žmonėmis, kurie atkūrė LPD.

Tai organizacija, kuri gyveno žmonių širdyse, ir kai tik atsirado galimybė, buvo atkurta ir gyvuoja toliau.

„Kupiškis – Lietuvos miškų patriarcho P. Matulionio tėviškė, mums kaip ir pridera tą darbą tęsti, jį darome, gerai ar blogai – vertinti žmonėms, kurie atvažiuoja ir mato“, – kalbėjo Seimo narys.

Svarbiausia, anot jo, kad viskas daroma žmonių rankomis, jų iniciatyva ir užsidegimu.

LPD Panevėžio skyriaus sveikinimai ir linkėjimai – ne tik žodžiais, bet ir kartu traukiant dainą.

Buvęs rajono meras L. Apšega pabrėžė, kad kupiškėnai – gamtos vaikai. Pats irgi be jos negali nė dienos. Jis prisiminė tuos žmones, kurie garsino Kupiškio kraštą, ir perskaitė monsinjoro K. Vasiliausko pasakytus žodžius, kad kiekvienas turime surasti tokią veiklos sritį, kurioje galėtume lengvai atsiskleisti kaip grožio ir gėrio kūrėjai. Tik gražios sielos, blaivus žmogus gali gražinti Lietuvą, o pradėti reikia nuo savo tėviškės kampelio, upelio, takelio.

Kalbėjo ir Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, perdavęs linkėjimus Lietuvos kariuomenės vardu ir dovanojęs naujai įsteigtą sąjungos medalio „Nepriklausomybės gynėjui“ miniatiūros ženklą, Krašto apsaugos bičiulių klubo pirmininkas Antanas Burokas, LPD Panevėžio skyriaus nariai ir kt.

Ąžuolai ir stendas

Darniai ir garsiai skambėjo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, o tuomet visi skubėjo atlikti pagrindinį darbą – sodinti naujų ąžuolų šimtmečio ąžuolyne. Šalia jau pasodintų sužaliuos nauji medžiai, skirti kariuomenės atstovams, vadovavusiems draugijai, – generolui V. Nagevičiui, karininkui V. Braziulevičiui, taip pat skaitovui, aktoriui T. Vaisietai, ambasadoriui, draugijos garbės nariui Vytautui Antanui Dambravai, garbės nariui Viliui Bražėnui ir visai LPD bendruomenei.

LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis ir ąžuolus šimtmečio parkui dovanojęs skapiškėnas miškininkas Vidmantas Markevičius (dešinėje).

Paprastuosius ąžuolus dovanojo skapiškėnas miškininkas Vidmantas Markevičius. Vieną parūpino kupiškėnas Almantas Dranseika.

Sodinami ąžuolai.

Pasak R. Latvio, kadangi viena ąžuolyno pusė jau užsodinta, tartasi su Savivaldybės architektu ir nuspręsta plėstis toliau, naujus medžius sodinti kitoje tvenkinio pusėje, atviroje vietoje.
Jis prisiminė, kad kai čia buvo pasodintas ąžuolynas, įrengtos ir tvorelės, atminimo lenta. Ne kartą jos suniokotos, vėl atstatytos.

„Ilgą laiką čia nebuvo jokio ženklo, žmonės praeidami net ir nežinojo, kad čia ąžuolynas. Kai taisė kelią, pakabinta filmavimo kamera, nutarėme, kad atėjo laikas ir galime pastatyti stendą, juolab kad artėjo LPD šimtmečio jubiliejus.

Tekstą kūrėme patys, per nuotolį, diskutavome, kokias nuotraukas dėti. Jos darytos prieš 20 metų, neskaitmeninės. Nuotraukų turėjo Vigilija Grigienė, Lina Matiukaitė rado Kupiškio viešosios bibliotekos archyvuose Juozo Kraujūno darytų fotografijų, atrinkome gražiausias.

Stendui, kuris kainavo 500 eurų, parinkome tokią vietą, kad būtų matomas, prie kelio, kad žmonės praeidami paskaitytų. Džiaugiamės, pastebime, kad sustoja ir vaikai, ir suaugę“, – pasakojo LPD Kupiškio skyriaus valdybos pirmininkas.

Pasak R. Latvio, šiam jubiliejui paminėti buvo planuota surengti medžio drožėjų plenerą, bet pandemija viską pakoregavo. Norėta, kad prie monsinjoro K. Vasiliausko, poeto Just. Marcinkevičiaus sodintų ąžuolų būtų pastatyti suoleliai, gal būtų atsiradę ir skulptūros. Gal šią idėją pavyks įgyvendinti vėliau.

Ąžuolų sodinimo darbams vadovavęs LPD Kupiškio skyriaus narys A. Gasiūnas priminė, kad iš 80 ąžuolų, sodintų prieš 20 metų, išliko apie 70 medžių.

Dalį jų nulaužė, vienas kitas nunyko. O draugijos šimtmečio proga ąžuolų bus šešiais daugiau.

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • LPD veiklos nebesimato

    • Matosi veikla, tai viena iš veiklesnių NVO koalicijos organizacijų. Gėlės Krantinės gatvėje, organizuojami gražiausių sodybų konkursai ir t.t. Labiau domėkitės Kupiškio gyvenimu!

Rekomenduojami video