2024/04/22

 

APIE BIBLIOTEKŲ GLOBĖJŲ VEIKLĄ IR GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ

Bibliotekų globėjai Lietuvoje atsirado prieš kelerius metus. Tai žmonės, kurie savanoriškumo pagrindais remia, palaiko bibliotekų veiklą, jas reklamuoja, skatina kitus, ypač jaunimą, nepamiršti knygos, dalyvauti bibliotekų renginiuose. Globėjai dažniausiai yra garsūs kraštiečiai, rajono literatai ir kiti kultūrai, literatūrai neabejingi žmonės.

Kiek bibliotekos globėjų yra Kupiškyje? Kaip jie bendradarbiauja su globojamomis bibliotekomis? Ar apie juos žino visuomenė?

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Graži idėja

Algirdas Venckus, Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius, teigė, kad globėjus turi ne visi jų bibliotekos padaliniai. Kupiškio viešosios bibliotekos globėjas yra žurnalistas, rašytojas ir keliautojas Vytaras Radzevičius. Šimonių biblioteką globoja rašytoja Renata Šerelytė.

Subačiaus miesto bibliotekos globėjai yra muziejininkas Audrius Daukša ir fizikas, knygų autorius Romualdas Karazija. Taip pat keletą Kupiškio viešosios bibliotekos kaimo padalinių globoja rajono literatės, visuomenininkės Aldona Ramanauskienė, Milda Vaižmužienė, Birutė Jasinskienė. Rajono bibliotekos turi ir daugiau rėmėjų, kurie neturi globėjo statuso. Visus sunku ir išvardyti. Galįs iš jų paminėti Vidmantą Jankauską, Alvydą Totorį, Darių Gudelį. Pastarasis yra aktyvus Subačiaus bibliotekos rėmėjas.

„Bibliotekas skatinti turėti savo globėjus – graži idėja. Ją reikėtų palaikyti. Dažniausiai globėjais tampa garsūs kraštiečiai rašytojai, menininkai, visuomenės veikėjai. Jų ryšys su gimtojo krašto kultūra labai svarbus. Šių žmonių veikla abipusiškai naudinga. Kraštiečiai sužino apie jų veiklą, kūrybą, gali iš arčiau tuos žmones pažinti“, – išsakė savo nuomonę direktorius.

Paklaustas, ar reikėtų plačiau pristatyti visuomenei bibliotekų globėjų, jų rėmėjų veiklą, A. Venckus su tuo sutiko. Pasak jo, reikėtų sukviesti visus tuos žmones į susitikimą su visuomene, viešai jiems padėkoti už nuveiktus darbus, pasidžiaugti tais darbais. Gal toks susitikimas galėtų vykti ir per atnaujinto bibliotekos pastato atidarymo šventę. Tik šiandien apie tai dar anksti kalbėti. Bibliotekos remonto darbai gal ir bus užbaigti šią vasarą, bet realus bibliotekos persikėlimo laikas gali užsitęsti ir metus. Įrangai, baldams, visų komunikacijų sutvarkymui reikia lėšų. Gal reikalai pajudėtų greičiau nebent perskirsčius rajono biudžetą ir tam suradus papildomai lėšų. Be to, viską lems ir epidemiologinė situacija dėl COVID-19 ligos. Pastaruoju metu visi renginiai perkelti į virtualią erdvę.

Lengva bendrauti

Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė labai džiaugiasi, jog bibliotekos globėjas yra V. Radzevičius. Kupiškyje gyveno jo seneliai. Būdamas vaikas dažnai jis pas juos lankėsi. Taigi šis kraštas Vytarui savas.

„Bibliotekoje yra vardinė V. Radzevičiaus dovanotų knygų lentyna. Jis ne kartą pristatė Kupiškyje savo knygas, dalyvavo ir kitų autorių knygų pristatymuose, vedė protmūšį, dalyvavo skautų renginyje, „Jantos“ kavinėje pristatė valgius iš savo kulinarijos knygos „Pasaulio puodai“. Viską žmogus daro už ačiū. Esame jam labai dėkingi. Per karantiną bibliotekos veikla pasikeitusi. Daugiau su skaitytojais bendraujame virtualiai. Su Vytaru susirašinėjame per mesendžerį. Jis sakė, kad turi sukaupęs dovanotinų knygų, teiravosi, kada kraustysimės į atnaujintas patalpas. Su Vytaru lengva bendrauti. Visada juo galima pasikliauti. Mes jį skatiname parašyti knygą apie savo senelį kupiškėną“, – pasakojo bibliotekininkė.

Kai pačiam įdomu

Anot Noriūnų bibliotekos darbuotojos Irenos Gasparonienės, labai pasisekė, kad šios bibliotekos globėja tapo noriūnietė Aldona Ramanauskienė, visuomenininkė, kraštotyrininkė, labai kūrybingas ir iniciatyvus žmogus. Ši moteris taip pat pasižymi reiklumu, griežtumu. Jei kas negerai, visuomet pasako. Tai irgi labai gerbtinos žmogaus savybės, padedančios kitiems tobulėti.

Ji bibliotekai yra dovanojusi knygų, krėslą. Dalyvauja visuose renginiuose. Dažnai jų dalyvius pamalonina savo keptu pyragu. Į Aldoną pasikonsultuoti galima kreiptis įvairiais klausimais. Ji puikiai išmano ir rankdarbius, ir sodininkystę, ir savo krašto istoriją. Už savo veiklą yra gavusi ne vieną bibliotekos, Savivaldybės padėką.

Pati A. Ramanauskienė, paklausta apie bibliotekos globėjos veiklą, patvirtino, kad su Noriūnų bibliotekininke vyksta abipusis bendradarbiavimas. Jei ko reikia bibliotekai, visuomet prisidedanti.

„Man pačiai labai įdomu dalyvauti visokiuose renginiuose. Bibliotekoje buvo surengta mano darytų fotografijų paroda „Žvilgsnis į Palėvenę“. Noriai prisidėjau savo darbais rengiant kalėdinių puokščių parodą. Šiuo metu Motinos dienai ten planuojamas kažkoks akcentas. Manau, kad irgi prisidėsiu. Bendradarbiauju ir su Kupiškio viešąja biblioteka. Padėjau surinkti informaciją, kokie garsūs žmonės yra palaidoti Palėvenės kapinėse. Ten uždegėme žvakutes ant jų kapų. Taip pat Kupiškio bibliotekoje eksponuota mano velykinių senovinių atvirukų kolekcija.

Man išskirtinio dėmesio, padėkų nereikia, jų nepasigendu, nes darau tai, kas man įdomu, ir sulaukiu palaikymo“, – teigė A. Ramanauskienė.

Suka galvą, kaip padėkoti

Rudilių bibliotekos darbuotoja Vanda Ribokaitė patvirtino, kad jų bibliotekos globėja yra literatė Milda Vaižmužienė. Moteris kilusi iš šio krašto.

„Esame M. Vaižmužienei dėkingi už dovanotas knygas. Mūsų globėja medikė. Tai tarp Mildos dovanotų knygų yra ir jos poezijos knygelės, nemažai ir sveikatos stiprinimo, gyvenimo būdo tematikos leidinių. Ji dovanojo bibliotekai ir pačios tapytą paveikslą. Kai prieš kelerius metus vyko Atkočiškių krašto žmonių suėjimas, buvo surengta Rudiliuose ir M. Vaižmužienės tapybos darbų paroda. Ji yra dalyvavusi ir kituose renginiuose, pristačiusi kraštiečiams savo poezijos leidinį.

Per karantiną sudėtinga betarpiškai bendrauti. Visuomet suku galvą, kaip tokiam žmogui, kuris užsiima labdaringa veikla, atsidėkoti. Manau, kad bibliotekininko, vadovybės padėka, gėlių puokštė labai svarbu bet kokiu atveju“, – išsakė savo nuomonę pašnekovė.

M. Vaižmužienė teigė, kad pastaruoju metu retai nuvažiuojanti į Rudilius. Tai ir globojamoje bibliotekoje seniai buvusi. Karantinas. Turinti minčių išleisti trečią savo eilėraščių knygelę ir pristatyti kraštiečiams, bet laukianti geresnių laikų, gal aprims koronavirusas. Galėtų ir naują tapybos darbų parodą ten surengti. Visko yra pritapiusi. Moteris pritarė, kad būtų įdomu susitikti visiems bibliotekų globėjams atnaujintoje bibliotekoje. Tik nežinia, kada baigsis karantino suvaržymai. Dabar laukianti antro skiepo. Gal pasiskiepijus bus drąsiau visuomeniškesne veikla užsiimti.

Pasigenda bendravimo

Lukonių bibliotekos darbuotoja Loreta Aleksiejūnienė sakė, kad jų bibliotekos globėja yra kraštietė Birutė Jasinskienė, kilusi iš gretimo Terpeikių kaimo vienkiemio. Su ja seniai bendradarbiaujama.

„Džiugu, kad turime tokią globėją, ir esame jai labai dėkingi. Birutė mums kasmet dovanoja naujų knygų. Buvo bibliotekoje jos eilėraščių knygelių pristatymai. Vardinės Birutės dovanotų knygų lentynos bibliotekoje nėra. Gal ir nebloga mintis būtų tokią įrengti. Visgi skaitytojai apie bibliotekos globėją sužino iš knygų. Mat ji kiekvienai dovanotai knygai padaro savo įrašą.

Knygos dabar gana brangios. Tai globėjos parama tikrai prisideda prie bibliotekos fondo turtinimo. Lukonių biblioteką gelbsti ir knygų mainai. Skaitytojai pageidaujamą leidinį gali užsisakyti iš kitos bibliotekos.

Be to, Birutė bibliotekai yra dovanojusi vardinį krėslą. Bibliotekos lankytojai apie tai sužino užsukę į biblioteką. Prieš keletą metų tai buvo graži Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriaus iniciatyva pasiūlyti, kad bibliotekų globėjai savo noru suolelį ar krėslą, pažymėtą jų vardu, bibliotekoms padovanotų.

Lukonių bibliotekos globėjos Birutės visuomet lauksime savo renginiuose. Tikimės, kad ji čia pristatys ir naują savo kūrybą. Jos eilėraščiai man patinka. Jie yra skambėję ne viename bibliotekos renginyje“, – kalbėjo pašnekovė.

Pasak L. Aleksiejūnienės, gal bibliotekų globėjams ir reikėtų daugiau dėmesio, suburti juos į bendrus susitikimus. Bet karantinas tam nepalankus metas. Reikia išlaukti.

B. Jasinskienė su Lukonių biblioteka bendradarbiauja gal nuo 2013 metų. Tapti globėja prikalbino bibliotekininkė L. Aleksiejūnienė, kaip kraštietę literatę.

„Esu sukūrusi Lukonių himną. Šio kaimo bibliotekoje pristačiau keturias savo eilėraščių knygeles. Kasmet gal nuo 2016 metų dovanoju bibliotekai naujų knygų. Visgi norėčiau dažniau būti kviečiama į renginius, glaudesnio abipusio ryšio.

Tikrai būtų įdomu, jei Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius A. Venckus visus bibliotekų globėjus, rėmėjus nors kartą suburtų kartu pasibūti. Būtų įdomu su visais susipažinti. Stinga bendravimo, ypač ištvėrus sunkius karantino metus“, – išsakė savo nuomonę pašnekovė.

Asociatyvi nuotrauka iš redakcijos archyvo

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video