2024/07/17

 

ADOMYNĖS DVARAS LAUKIA SAVO ATGIMIMO

Bus tvarkomas dar vienas rajono kultūros paveldo objektas – Adomynės dvaras. Jo tvarkymo darbų finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Bus tvarkomas dar vienas rajono kultūros paveldo objektas – Adomynės dvaras. Jo tvarkymo darbų finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto.
Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Šių metų valstybės biudžete paveldui tvarkyti numatyti papildomi 2 mln. eurų. Šios lėšos leis ne tik tęsti seniau pradėtus darbus, bet ir pradėti naujų objektų tvarkybą.

Į Paveldotvarkos programos 2021–2023 m. naujų objektų sąrašą pateko ir Adomynės dvaro sodybos rūmai. Tikimasi, kad jau šiemet prasidės jo fasado tvarkymo darbai.

Jurga BANIONIENĖ

Gavo finansavimą

Kultūros ministerija informuoja, kad kasmet paraiškų kultūros paveldo objektams tvarkyti sumos būdavo kelis kartus didesnės nei tam valstybės biudžete skiriamos lėšos. Atsižvelgiant į tai, Kultūros ministerijos iniciatyva šių metų paveldotvarkai biudžete numatyti papildomi 2 mln. eurų. Pusė šių lėšų bus panaudota kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams.

Antra pusė bus skirta kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidoms kompensuoti, kilnojamoms kultūros vertybėms išsaugoti, specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti ir ženklinti valstybės saugomiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams.

Plačiau skaitykite kovo 9 d. „Kupiškėnų mintyse“ arba prenumeruokite PDF (3 Eur/mėn.)

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Valio!

Rekomenduojami video