2023/01/30

 

SKAITYTOJAMS – KUPIŠKĖNŲ LITERATŲ „LAUKTUVĖS“

Literatų klubo „Lėvens balsai“ almanachas „Lauktuvės“ papildė kupiškėniškos literatūros bibliotekėlę. Autorės nuotrauka

Literatų klubo „Lėvens balsai“ almanachas „Lauktuvės“ papildė kupiškėniškos literatūros bibliotekėlę.
Autorės nuotrauka

Kupiškėniškų knygų lentyną papildė naujas leidinukas. Tai Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ kūrybos almanachas „Lauktuvės“. Kas tame „lauktuvių krepšelyje“, pasikalbėjome su šio almanacho sudarytoja, klubo „Lėvens balsai“ pirmininke Regina Baltrūniene, ir šio klubo kuratore, Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotoja Lina Matiukaite.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Bėgančio laiko įkvėpti

Kol kas dėl karantino suvaržymų kupiškėnai literatai negalėjo viešai pristatyti naujo savo leidinio. Pasak R. Baltrūnienės, susitikimas su skaitytojais atidėtas iki geresnių laikų, kai atlaisvės karantinas.

„Pirmas literatų klubo „Lėvens balsai“ kūrybos almanachas „Prošvaistės“ pasirodė 2015 metais. Mintis išleisti antrą klubo narių kūrybos rinktinę kilo ieškant naujų veiklos formų, mąstant apie greitai lekiantį laiką, apie daugumos bendraminčių literatų brandų amžių. Norėjome žmones išjudinti, sutelkti naujam tikslui.

Per karantiną visiems stinga tikro bendravimo, renginių. Kūrėjui visuomet svarbu savo kūrybą parodyti kitiems, išgirsti, kaip ji vertinama.

Į kvietimą pateikti savo kūrybos rengiamam almanachui atsiliepė aštuoniolika kūrėjų. Visi jie buvo labai aktyvūs. Kiekvienam autoriui skirta po dešimt puslapių. Pateiktus tekstus aš pati surinkau kompiuteriu ir parengiau maketavimui. Esu šios knygos sudarytoja.

Man savanoriškai kaip redaktorė talkino ir įžanginį almanacho straipsnį parašė Liuda Kopūstienė, o dailininkė Lena Zinienė leido knygos viršelio iliustracijai panaudoti jos anksčiau sukurtą klubo „Lėvens balsai“ logotipą.

Grupė klubo „Lėvens balsai“ narių 2019 metų gruodį. Sėdi iš kairės: Genovaitė Koriznienė, Juzefa Pranauskienė; stovi iš kairės: Eugenija Katauskienė, Milda Narmontienė, Regina Baltrūnienė, Giedrutė Murnikovienė, Elena Varnienė, Regina Sagulina, Lina Matiukaitė.
Nuotrauka iš Kupiškio viešosios bibliotekos archyvo

„Lauktuvės“ išleistos iš klubo nario mokesčio, prisidėta ir asmeninėmis lėšomis. Knygelės tiražas – 200 egzempliorių“, – apie almanacho sudarymą ir išleidimą papasakojo R. Baltrūnienė.

L. Matiukaitė priminė, kad literatų klubas „Lėvens balsai“ prie Kupiškio viešosios bibliotekos susibūrė 1998 metais. Pirmas jo pirmininkas buvo šviesaus atminimo Liudas Šeštokas. Vėliau klubui vadovavo Vida Kaulakienė. Keletą metų klubo veikla buvo priblėsusi ir vėl atgijo 2011 metų rudenį. Tada „Lėvens balsų“ pirmininke tapo R. Baltrūnienė. Atėjo naujų žmonių.

„Šiandien literatų veikla aptilusi, bet pasirodė nauja jų kūrybos rinktinė. Tai nuteikia optimistiškai. Kai tik karantinas atlaisvės, planuojamas „Lauktuvių“ pristatymas. Jei pasiseks, tai gal ir su svečiais iš kitų rajonų“, – sakė ilgametė rajono literatų klubo kuratorė.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video