2024/05/18

 

MERO KREIPIMASIS Į RAJONO GYVENTOJUS

Mieli Kupiškio rajono gyventojai,

artėjanti 2020 metų pabaiga tikrai nėra smagi, kaip ir visi jau bepraeinantys metai. Didelį nerimą kelia nemažėjantis nustatomų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų rajone skaičius.  Liūdėdami reiškiame užuojautą 11 mirusių nuo šios ligos  Kupiškio rajono žmonių artimiesiems.

Brangūs kupiškėnai, tik visi susitelkę galime įveikti šio naujo, klastingo viruso plitimą ir stengtis saugiai sulaukti vakcinos, kurios pirmoji, kad ir nedidelė, partija pasiekė mūsų ligoninę.

Prašome Jūsų – likite namuose! Likite namuose išlydėdami senuosius ir pasitikdami Naujuosius metus, nesilankykite, nesibūriuokite prie Kalėdų eglės mūsų centrinėje aikštėje, kitose viešose vietose – tiek miesteliuose, tiek ir kitose gyvenvietėse.

Naujųjų Metų išvakarėse ir šventinėmis dienomis bus sustiprintas policijos pareigūnų patruliavimas viešose vietose, tad savo neatsakingu elgesiu nekelkite papildomų problemų jiems ir įtemptai dirbantiems mūsų medikams, kurie gali neatlaikyti naujai užsikrėtusių žmonių srauto.

Mielieji, tik mūsų visų pastangomis galime pasiekti greitesnio ribojimų panaikinimo ir grįžimo į normalų gyvenimo ritmą! Būkime atsakingi, atsakingi prieš save ir kitus. Atminkime – saugodami save, apsaugome šeimos narius, giminaičius, kaimynus, draugus, bendradarbius, visus mūsų žmones.

Sveikų, gerų ir skalsių kitų metų!

Tikėdamasis supratimo ir susitelkimo,

pagarbiai Savivaldybės meras Dainius Bardauskas

 

 

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Dalintis
Vėliausi komentarai
 • Kreipdamasis į žmones : „Mieli Kupiškio rajono gyventojai“, meras galėjo nepatingėt ir pavardėmis išvardyti ,tuos mielus. Tikrai nebūtų ilgai sugaišęs. Nemyli tu žmonių, diktatoriau…

  • Taip jis visų neapkenčia -pažiūrėkite kas darosi kultūros centro kieme, tas pats vyksta pono mero galvoje

 • Laimingų ir gerų Naujų metų mūsų Merui. Yra už ką padėkoti , yra už ką gerą žodį jam pasakyti. Kita tema- yra su tikslu padirbėta, parenkant foto.

  • O tų mirtys, kurie numirė ne nuo viruso, o kad negalėjo patekti pas gydytojus, mažiau vertingos? STT merui padėkos. Dar nesibaigė niekas. Mero subinlaižiai, liks kakos atsikandę. Pilna burna.

 • Liksime, būsime ir sulauksime 2021 m. Visiems sėkmingų ir sveikų!

 • „tad savo neatsakingu elgesiu nekelkite papildomų problemų jiems ir įtemptai dirbantiems mūsų medikams, kurie gali neatlaikyti naujai užsikrėtusių žmonių srauto“
  Kodėl jis nustatė, kad mūsų elgesys jau yra ir bus neatsakingas. Savaime. Kažkodėl. Gal galima buvo paprašyti, kad tiesiog elgtųsi atsakingai. Čia paprasčiau. Nurašė visus į neatsakingus. Kuo pats kvepia tuo kitus tepa. Foto labai atspindi tikrą veidą. „Sunaikinčiau jus visus jei galėčiau“.

  • Nepamirštami šviesios atminties Sąjūdžio iniciatorių A.B. žodžiai:LIETUVOJE NIEKAS NEPASIKEIS, KOL VALDŽIOJE BUS NORS VIENAS KOLŪKIO PIRMININKAS (Partorgas, ar jų palikuonis..) Juk mąstymas tai vistiek liko sovietinis (UŽDRAUSTI, NELEISTI, BAUSTI, BAUGINTI, SUNAIKINTI….) Mūsų savivaldybės taryboje dar yra tokių „gestapininkų“, kurie mūsų žmones tiesiog spardė ir daužė kolūkių laikais,atsigrūdę pagal paskyrimas iš visokių pasviečių ir dabar jau „nusiprichvatizavę“ ištisus kolūkius su dirbtuvėmis, technika -tiesiog kolektyvinę bendrą nuosavybę „įsisavinę“ pirmumo teise, nes buvo lygesni už lygiuosius ir gudresni už vietinę darbo liaudį… Kiek jų dabar iš komunistų persivadinę SOCDEMAIS(arba kuo tik nori, kad tik įderint į valdžią), patapę stambiais ūkininkais, lentpjūvių savininkais, biznieriais ir net rajono valdininkais…???? Vyt tokius kuo toliau nuo lovio, nes jų ideologijos jau nepakeisi!!! Net rusai kyla į kovą prieš sovietinį režimą, o mes vis dar susisodinę savivaldoje buvusius partorgus ir kolūkių pirmininkus norime gyventi kaip Europoje 🙂 Ir dar stebimės, kai jie iš mūsų tyčiojasi. Bet gi ponai ne dėl mūsų ten sėdi, o dėl asmeninės naudos, kai įpratę nuo jaunumės, kai patapę jaunais komunistais įsijautė į VISAGALIŲ roles… Kaip ir seniau, taip ir dabar jie gali savo „kolūkiečių“ anūkus įtaisyti į darželius be eilės,giminaičius, klasiokus, pažįstamus sutupdyti į „šiltas“ darbovietes ir dar kaip mūsų vicemeras-puikusis piktintis: KODĖL JŪS MANOTE, KAD VISI KUPIŠKYJE TURI TURĖTI DARBUS ???? Tikrai labai retorinis klausimėlis, sėdint tokiame poste 🙂 😉 Ar nebūtų po nuliui laikas į puikiai kolūkyje užsitarnautą solidų poilsį, vietą užleidžiant adekvačiam jaunimui??? Ar dar vis tik LYGESNI UŽ LYGIUOSIUS NUSIPELNĖ GYVENTI GERIAU VISAIS LAIKAIS ir per amžius amen..?

   • Nežinau, ką čia norėjai parašyti žmogau. Iš stiliaus tai primena seno konservatoriaus papaistymus. Nukreipti dėmesį, kiršinti, skaldyti,šmeižti. Taktika būdinga šiai partijai. Kartais pasiteisina. Prie ko čia socdemai ir partorgai, kaip ir neaišku. Kuo labiau kitus juodini,tuo savas švaresnis? Neišdegs. Jei žmogus iš supuvęs iš vidaus visapusiškai, tai partija ne prie ko. Bardauskui valdant, ant Kupiškio slenka totalitaristinio valdymo debesys. Kuo skiriasi BAUSTI,BAUGINTI, SUNAIKINTI tarybinių partorgų ir Bardausko? Ogi niekuo. Tik metodika. Labiau gestapą primenančia. Kuo ne totalitaristinis valdymas: į jokią valdišką įstaigą be vado filtracijos net valytoja negali įsidarbinti; visų valdiškų įstaigų darbuotojai dirba iškreiptame baimės mikroklimate (nes nežinai kada ir kas paskųs) dauguma pensionato darbuotojų balsavo už šio mero perrinkimą (kad tik negrįžtų į pensionatą vadovauti); apie užsisėdimus ant žmonių (kaip matome be jokio pagrindo) rašo visi laikraščiai; kur ir kaip išleidžia rajono pinigus (turiu omenyje kad ir plakatus prie Kupiškio) paaiškinti net tarybai nesiteikiama; Ir dar daug galima vardinti. Tai kas čia LYGUS tarp LYGIŲ?
    (P.s. apie dabartinį vicemerą neteko girdėti blogų atsiliepimų iš žmonių. Tik gerus. Gal per mažai klausiau? Gal ko ir nežinau. Pasitaisysiu.)
    Partijoms nepriklausau.

    • Kas partijoms nepriklauso, tas aršiai negina komunistų 🙂 Ne vienas rajono tarybos narys yra užkietėjęs komunistas ir vadovavęs kolchozams (pirštais nerodysim) ir dabar vadovaut dar nori rajonui, todėl puola merą ir net sąmokslus prieš jį rengia.. GĖDA!!! Jam tikrai nelengva dirbti, kai šitiek įsisvajojusių tūpti į jo vietą-ir didžioji dauguma iš tos vienintelės partijos. Iš liūdnos praeities. Ne veltui visa Lietuva žino, kad mūsų rajonas likęs vienintelis iš „raudonesniųjų“, neįsileidžiantis naujų vėjų. O gyvename 30 metų nepriklausomoje Lietuvoje pūsdami seną dūdelę ir šluodami nuo kelio visus, kas kitaip galvoja.Deja, gyvenimas nestovi vietoje ir negaišta su vakarykšte diena… Net ir Kupiškyje.

     • Ką galima ginčytis su vaiduoklių medžiotojais? Su tais, kuriems už kiekvieno kampo vaidenasi Stalinas su Leninu, ir kur bet koks argumentas neatitinkantis vienintelio TEISINGO mąstymo jau apšaukiamas komunistiniu. Kodėl ne nacistiniu ar anarchistiniu? Tiek žinių makaulėje nėra turbūt. Tik komunistus žinom. Net nebejaučiate, kad jau patys komentuojate kaip komunistai. „Kontrevoliucija, senoji santvarka, baltagvardiečiai. Sušaudyti visus, užčiaupti. Tik aš teisus, vienintelis! Tik aš žinau, kas tau geriau!“
      Dar kartą pabrėžiu: jei žmogus supuvęs tai partija ne prie ko. Ir sąmokslo teorijų čia niekas neorganizuoja. O meras yra viešas asmuo išrinktas TARNAUTI žmonėms, o ne atvirkščiai caro rolėje. Ir kol bus pagrįstos kritikos, kol nebijosim turėti savo nuomonę, tol diktatūra ir komunizmas (taip kaip reiktų jį iš tikro suprasti) nebujos.
      P.s. Ir nustokite ieškoti mano sąsąjų su socdemais ar komunistais. Juokinga. Jau aš greičiau pas jus tą atrasiu.
      Geros dienos!

  • Ar tau neatrodo, kad nusišnekėjai … o gal tu iš namų neišeini ir nematai kas aplinkui vyksta ? Tada geriau patylėtum, „proto bokšte“.

   • Tamstai su teksto suvokimu ne kažką. Perskaityk tekstą ir komentarą dar kartą ir dar kartą. Arba paprašyk kokio vaiko. Gal išaiškins. Ar čia pakaliko sindromas smegenis užspaudė? Kai nebegali adekvačiai suvokti realybės. Tik tai ką liepia, tą ir vykdai. Ir puoli ant visų, kurie drįsta kitą nuomonę turėti. Yra toks žodis „mankurtas“.Pasižiūrėk, ką reiškia. Linkiu tokiu nebūti.

Rekomenduojami video