2024/07/17

 

IŠ MEILĖS LIETUVAI – GIMĖ SKULPTŪRA

Virginijaus Sankausko pilietiškumo parkelyje granito luituose įrašytos Kupiškio krašto žymių žmonių pavardės. Čia pat ir Baltijos keliui skirta skulptūra, kurioje iškaltos susikibusios rankos. Autorės nuotraukos

Virginijus Sankauskas prie savo naujos skulptūros.

Važiuojantys, einantys pro Pyragių kolektyvinius sodus kitoje kelio pusėje pastebi pievoje sustatytas skulptūrėles. Tai kupiškėno Virginijaus Sankausko sumanymas tokiu būdu papuošti savo paminklų dirbtuvių aplinką, kuriant čia pilietiškumo parką.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Apsilankyti šioje vietoje paskatino pats Virginijus, pasakęs, kad baigia nukalti iš akmens žymaus kraštiečio architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus skulptūrą.

Iš tikrųjų pievelėje gulėjo nemažas akmuo su iškalta žmogaus galva.

„Pirmą kartą darau tokio žymaus žmogaus skulptūrą. Svarbu kiekviena smulkmenėlė. Noriu atitaikyti, kad būtų kuo daugiau panašumo į L. Stuoką-Gucevičių, kokį aš nusižiūrėjau iš trijų nuotraukų internete. Kiek mačiau, visų skulptorių, kurie bandė įamžinti šį žmogų, skulptūros labai skirtingos. Man svarbu pagauti bendrus jo charakterio bruožus. Smakrą dar turėsiu koreguoti. Kai pastatysiu, tada žiūrėsiu, ką reikės pataisyti“, – apie kūrybos procesą pasakojo kupiškėnas.

Virginijus sakė akmenį skulptūrai radęs netoli Migonių, gimtojo L. Stuokos-Gucevičiaus kaimo. Žymaus architekto skulptūrą kuria visuomeniniais pagrindais, iš meilės Lietuvai. Jam už šį darbą niekas nemokės. Visam kūnui iškalti iš akmens reikėtų daug darbo ir lėšų įdėti. Tų dalykų labai stokoja. Virginijus sielojosi, kad Kupiškyje Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje nebėra žymiojo architekto skulptūros. Anot jo, jei valdžia skirtų lėšų L. Stuokos-Gucevičiaus įamžinimui, Kupiškyje atsirastų dar vienas objektas, kuriuo Lietuva galėtų didžiuotis. Dabar gi ekskursantams pasididžiuodami rodome tik Kupiškio bažnyčią.

„Mano tikslas pilietiškumo parke įamžinti visus įžymius kupiškėnus. Daug jau prirašiau jų pavardžių granito luituose. Dar daug reikia surašyti. Čia pastatysiu ir savo naują skulptūrą“, – kalbėjo pašnekovas.

Virginijaus Sankausko pilietiškumo parkelyje granito luituose įrašytos Kupiškio krašto žymių žmonių pavardės. Čia pat ir Baltijos keliui skirta skulptūra, kurioje iškaltos susikibusios rankos.
Autorės nuotraukos

Reikia pripažinti, kad Virginijaus pastangos ateities kartoms tokiu savitu būdu palikti ženklą apie gimtinę garsinusius kupiškėnus tikrai vertas pagarbos. Šiuo atveju, ko gero, individualiai suvokiamo pilietiškumo negalima vertinti per profesionalumo ar meniškumo prizmę.

Dalintis
Vėliausias komentaras
 • Kaip įdomūs ir keisti kai kurie žmonės, svetimos nuosavybės žemės paskirties žemę įvardija kaip
  pilietiškumo parką.Akmenėlių priridena…hm. Tai čia būtų tas pats, jei svetimi žmonės įsiprašytų
  į namus, užsiiimtų kambarį, apsigyventų , neišeitų ir dar svečių prisikviestų. Na , nors viešai tai
  daroma , tikėtina, kad nerezgami įvairūs apgailėtini projektai.
  Beje, skulptūros labai tiktų L.Stuokos –Gucevičiaus aikštėje, prieš savivaldybę. Arba labai
  tinkama vieta prie mokyklos.
  Dar diskutuojama apie kupiškėniškų vestuvių taką. Kam tie takai, parkai, kai žmonės darbo
  neturi, ar bus džiaugsmo alkanam eiti takeliu į akmenis spoksoti ? Geriau darbo vietas kurti.
  Juk matome, kad darbo birža Kupiškio raj. siūlo tik 3 laisvas darbo vietas, o aptarnaujantis personalas gana nemažas. Hm..Kitos siūlomos laisvos darbo vietos – Rokiškyje, Utenoje, Biržuose,
  Anykščiuose, VOKIETIJOJE .

Rekomenduojami video