2024/06/15

 

PADĖKOJO ATLEISTIEMS DIREKTORIAMS

Dalių Žvybą, ilgametį Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorių, rajono Taryba atleido pagarbiai. Vanda Vanagienė, ilgametė Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorė, šiai ugdymo įstaigai tapus skyriumi, sutiko jam vadovauti. Autorės nuotrauka

Prieš prasidedant vasaros atostogoms rajono Tarybos nariai per birželio 20 dienos posėdį iš darbo atleido dviejų reorganizuojamų rajono mokyklų direktorius ir jiems padėkojo už nuveiktus darbus.

Buvę vadovai pasuko skirtingais keliais.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Mokinių mažėjimo pasekmė

Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Dalius Žvybas iš šios reorganizuojamos mokyklos direktoriaus pareigų Tarybos sprendimu bus atleistas 2019 metų rugpjūčio 31 dieną.

Pavesta Savivaldybės įstaigų Buhalterinės apskaitos tarnybai išmokėti Daliui Žvybui kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką ir ilgalaikio darbo išmoką (77,58 proc. trijų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo išmoką – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt ir daugiau metų). Direktorius Salamiesčio mokyklai vadovavo 25 metus.

Po reorganizacijos ši ugdymo įstaiga nuo kitų mokslo metų taps Alizavos pagrindinės mokyklos skyriumi. Siūlytų kitų pareigų D. Žvybas atsisakė.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video