2024/06/21

 

SUSITIKIMAS SU MOKSLININKE IR BIBLIOTEKOS RĖMĖJA

Dr. Aldona Vasiliauskienė Kupiškio viešojoje bibliotekoje papasakojo apie savo knygas, išleistas ukrainiečių kalba. Autorės nuotraukos

Jaukioje kamerinėje Kupiškio viešosios bibliotekos aplinkoje vasario 5 dieną surengtas susitikimas su istorike dr. Aldona Vasiliauskiene. Buvo pristatyta knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“, kurios viena iš bendraautorių yra ir garbioji susitikimo kaltininkė.

Renginyje dalyvavo kunigas Andrius Šukys bei Skapiškio bendruomenės ir mokyklos atstovai.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Apie knygą

Naują leidinį pristatė Skapiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Auksė Jankevičienė. Pirmiausia ji atkreipė dėmesį į baltą knygos viršelį, tarsi iš anksto bylojantį, kad ši knyga turėtų skleisti tikėjimą ir šviesą. Knyga yra susijusi su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinu, kuris Lietuvoje įsikūrė prieš 400 metų ir dirbo kultūros bei švietimo labui. Šis ordinas statė bažnyčias, vienuolynus, steigė mokyklas ir bibliotekas, spaustuves.

Knygą sudaro beveik 300 puslapių. Pranešimo autorė pabrėžė, kad savo dydžiu ji neišskirtinė, bet reikšminga kelių tautų mokslui, religijotyrai, teologiniu bei istoriniu požiūriu.

Šiame leidinyje publikuojamas mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal XI tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų jubiliejui, medžiagą.

Knygą išleido trys aukštosios mokyklos: Šiaulių universitetas, Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institutas. Šis leidinys byloja apie lietuvių ir ukrainiečių trijų aukštųjų mokyklų vaisingą bendradarbiavimą.

A. Jankevičienė išsamiau pristatė dr. A. Vasiliauskienės indėlį rengiant spaudai knygą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“.

„Gerbiama dr. A. Vasiliauskienė, Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė, konferencijos pagrindinė rengėja, viena iš šios knygos sudarytojų, straipsnyje „XI tarptautinė mokslinė konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“, jos svarba“ pateikia svarbių žinių apie šį ordiną, vienintelį įkurtą Lietuvoje, jo iniciatorius, įkūrėjus, vienuolių veiklą.

Straipsnyje smulkiai pasakojama, ką reikėjo nuveikti organizuojant 11 konferencijų, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, paaiškinama XI konferencijos pavadinimo kilmė. Anot straipsnio autorės, pavadinime akcentuojama, kad bazilijonai kilę iš liaudies, iš paprastų žmonių ir tokiems pat žmonėms skleidę tikėjimą, mokslą ir šviesą. Taip pat straipsnyje pabrėžiamas svarbus konferencijų rezultatas – pirmų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas ir trijų aukštųjų mokyklų parengta, Romoje išleista mokslo monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis, biografinis kontekstas“. Knygoje spausdinama šios monografijos recenzija. Pateikiami A. Vasiliauskienės prisiminimai apie tos monografijos pristatymus Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitete, Skapiškio pagrindinėje mokykloje ir bendruomenės namuose, Utenoje, Šiauliuose, Seime bei Lenkijoje.“

„Viena iš minėtos knygos recenzenčių dr. Irena Ramaneckienė naujame leidinyje publikuojamame savo straipsnyje išsamiai pasakoja apie dr. A. Vasiliauskienės veiklą ir darbus, išskiria tris jos veiklos kryptis: mokslinę, organizacinę ir šviečiamąją. Vardijami gausūs mokslininkės apdovanojimai, pasakojama apie Bazilijonų vidurinėje mokykloje atidarytą jos vardo klasę – Lietuvos ir Ukrainos artumo simbolį“, – sakė A. Jankevičienė.

Pasak jos, knygoje „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ stebėtinai daug vertingos informacijos, kurios nerasi niekur kitur. Čia apžvelgiama ne tik Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino veikla, bet ir daugybės asmenybių veikla bei darbai, lietuvių ir ukrainiečių mokslinio bendradarbiavimo reikšmingi rezultatai. Leidinyje pateikta daug nuotraukų, kuriose atsispindi svarbūs šios veiklos momentai.

Istorija kitų ir savo akimis

Kunigas Andrius Šukys kalbėjo apie bendradarbiavimą su dr. Aldona Vasiliauskiene.

Per renginį kalbėjęs kunigas A. Šukys sakė, kad A. Vasiliauskienę laiko griežta ir reiklia mokslo mama. „Jos dėka esame kviečiami į mokslines konferencijas, būname priversti perskaityti gal ir ne visada asmeniškai įdomią literatūrą. Gilinimasis į šią literatūrą pastūmėja daryti tam tikras išvadas, domėtis, atrasti tam tikrų sąsajų ir naujų dalykų apie katalikybę, kitaip pateiktą teologiją, susipažinti su naujais terminais. Visa tai leidžia į gerai žinomus dalykus pažvelgti nestandartiškai.

Katalikybei, ekumenizmui skirtos mokslinės konferencijos pažintine prasme yra didelė dovana. Smagu, kad tie tyrinėjimai išsiplėtė ir už Lietuvos ribų, kad esame žinomi visame pasaulyje“, – kalbėjo kunigas.
Jis užsiminė, kad dr. A. Vasiliauskienės laukia dar vienas svarbus darbas. Jai patikėta parengti ir redaguoti Panevėžio vyskupijos istoriją.

Kalbėjusi Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė padėkojo A. Vasiliauskienei už bendradarbiavimą su mokykla, už moksleiviams prieinama forma perteiktus sudėtingus istorinius pasakojimus.

A. Vasiliauskienė dėkojo visiems už dėmesį bei sveikinimus. Trumpai papasakojo apie tris ukrainiečių kalba išleistas savo knygas, apie jų rašymo peripetijas. Viešnia padovanojo Kupiškio viešajai bibliotekai įvairių autorių leidinių.

Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus įteikė dr. A. Vasiliauskienei padėką už iniciatyvas ir nuolatinę paramą bibliotekai.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video