2024/06/15

 

ŠVENTĖME VASAROS BRANDĄ

Šventinį Žolinės koncertą pradėjo jaunieji dainininkai ir gitaristai Viktoras (iš kairės), Gabrielė ir Matas. Banguolės Aleknienės-Andrijauskės nuotrauka

Žolinė – tai padėka gamtai, visatos Kūrėjui ir triūsiantiems žmonėms už derlių, už mus džiuginusių gėlynų bei kitokių žolynų žolynėlių grožį.

Sodai šiemet lūžta nuo obuolių, slyvų gausos. Sausra nespėjo sunaikinti ir viso javų derliaus. Bus ir daržovių. Gal ne kaip iš gausybės rago, bet tiek, kiek savo triūso ir pastangų įdėjome.

Tai proga šiuo gėriu pasidalyti su kitais. Ne veltui per Žolinę susitinka giminės ir seni bičiuliai.

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Ta intencija bažnyčiose vyksta Žolinės atlaidai. Tikintieji ateina pasimelsti, padėkoti Mergelei Marijai už teikiamas gyvenimo dovanas, paprašyti sielai ramybės, išgijimo ir stiprybės.

Žolinė – tai sielos šventė visiems – ir krikščionybės išpažinėjams, ir laisvamaniams. Svarbu, kad visi spiečiasi kartu pabūti.

Taip buvo ir Šimonyse rugpjūčio 15-ąją.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Seniai Šimonyse nesilankiusius žmones šiemet maloniai nustebino perdažytas bažnyčios pastatas, varpinė, atnaujintos statulos, koplytstulpiai, vartų bokšteliai. Didumą lėšų tiems darbams paaukojo patys parapijiečiai bei kraštiečiai. Finansinės paramos organizavimu rūpinosi klebonas Saulius Kumelis ir Šimonių bažnyčios pastoracinės tarybos nariai.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Graži šventė,puikiai dainuoja Gabrielė, garbė Šimoniečiams – turėti tiek muzikalaus jaunimo.

Rekomenduojami video