2024/06/13

 

TARP APDOVANOTŲJŲ IR KRAŠTIETĖ

Dr. Aldonai Vladislavai Vasiliauskienei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis (dešinėje) ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. Autorės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“.
Šiuo medaliu apdovanota ir mūsų kraštietė dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė. Pasveikinti mokslininkės atvyko Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, kunigai, būrys kultūros ir švietimo darbuotojų.

Aušra JONUŠYTĖ

Mokslininkės triūsas įvertintas

Iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, asociacijų, mokslo ir mokymo, kultūros įstaigų 2018 metais nominuoti buvo pristatyti 42 kandidatai. Seimo kanclerio įsakymu sudaryta kandidatų vertinimo komisija, apsvarsčiusi pateiktas kandidatūras, išrinko 16 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominantų. Medalius įteikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.

Dr. Aldona Vladislava Vasiliauskienė apdovanota „už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“. Renginio vedėjo, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriaus Albino Kėlerio, mokslininkė buvo pristatyta ir kaip Lietuvos katalikų mokslo akademijos narė, katalikų bažnyčios istorijos tyrėja, pirmoji atvėrusi bazilijonų ordino istoriją Lietuvoje ir Ukrainoje, savo knygose iš nebūties prikėlusi arkivyskupus Mečislovą Reinį ir Juozapą Skverecką, vyskupą Pranciškų Būčį, daugelį vienuolių ir kunigų, o tarp jų ir šviesaus atminimo panevėžiečiams gerai pažįstamą monsinjorą Joną Juodelį. Buvo pabrėžta, kad niekas kitas Lietuvoje taip nepopuliarina Lietuvos ir Ukrainos katalikų intelektinio sąjūdžio kaip daktarė A. V. Vasiliauskienė. Ji yra parašiusi per du šimtus mokslo straipsnių. Iš jų daugiau kaip ketvirtadalis ukrainistikos temomis.

A. V. Vasiliauskienė nepamiršta ir gimtojo Skapiškio. Čia daktarė dažnai vieši su ukrainiečių vienuoliais bazilijonais, dovanoja knygas miestelio bibliotekai.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video