2024/07/17

 

PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Ūkininkų susirinkime dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos rajono skyriaus, medžiotojų ir bitininkų draugijų vadovai ir atstovai. Ados Dvarionaitės nuotrauka

Ūkininkų susirinkime dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos rajono skyriaus, medžiotojų ir bitininkų draugijų vadovai ir atstovai.
Ados Dvarionaitės nuotrauka

Praėjusios savaitės ketvirtadienį Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Rajono skyriui priklauso 111 narių, nedidelė dalis beveik dviejų tūkstančių registruotų ūkių savininkų, tačiau išvardijus praėjusių metų darbus, akivaizdu, kad nei žemdirbiškų idėjų, nei pilietinių iniciatyvų nestigo.

Ada DVARIONAITĖ

Būta švenčių, išvykų pas artimus ir tolimesnius kaimynus pasisemti patirties ir tiesiog pailsėti, rinkti parašai peticijai Briuseliui dėl išmokų žemdirbiams suvienodinimo (jų surinkta 1246), prisidėta prie miesto ir kaimo bendruomenių renginių ir švenčių, patriotinių akcijų. Ūkininkai nesikrato prašytojų, kai paramos reikia kaimo kultūrai, švietimui, nevyriausybinėms organizacijoms. Ūkininkei Danutei Adamonienei aktyvus pilietis, atėjęs į susirinkimą, dėkodamas už patriotinės akcijos rėmimą, užkabino netgi padėkos medalį, visi pasidžiaugė, paplojo.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Nuomonė,matos tiek daug puikių sodžius turi narių negu neatsirado verto pirmininko, o išsirinko tuščią asmenybę.

Rekomenduojami video