2024/06/15

 

ŠIMONIŲ PARAPIJOS TIKINTIEJI PAMINĖJO ŽOLINĘ

Iškilminga tikinčiųjų procesija. Autorės nuotrauka

Iškilminga tikinčiųjų procesija.
Autorės nuotrauka

Vasara – atlaidų metas, jie vyksta kone kiekvienoje parapijoje. Žolinės atlaidai Šimonyse yra vieni laukiamiausių. Kasmet jie į vieną būrį sutraukia ne tik vietinius, bet ir po kitus šalies kampelius išsibarsčiusius kraštiečius. Šį kartą Švč. Mergelės Marijos garbinimo šventė minėta antradienį, darbo savaitės pradžioje, turbūt todėl žmonių susirinko kiek mažiau.

Jurgita BANIONIENĖ

Miestelio centras atgijo

Nuo ryto miestelio centre šurmuliavo prekybininkų mugė. Joje, kaip ir kasmet, siūlyta kermošinių saldainių, riestainių, vaikai spietėsi prie žaislų, moterys apžiūrinėjo papuošalus.
Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišios aukotos nuo 10 val. ir pusiaudienį.

Antras Mišias aukojo Svėdasų šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Raimundas Simonavičius. Pirmąsyk į Žolinės atlaidus atvykęs svečias pastebėjo, kad šimoniečiai turi labai gražią tradiciją aplink bažnyčią procesijoje eiti tris kartus.

Dvasininkas pabrėžė, kad ši Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė – tarsi Mergelės Marijos Velykos. Ji pradėta švęsti V amžiuje ir anksčiai vadinta Mergelės Marijos užmigimo švente. „Marija – visų tikinčiųjų užtarėja, mūsų dangiškoji Motina. Čia, žemėje, yra mūsų žemiškos motinos, kurios kiekvienam duoda labai daug, tačiau Mergelė Marija, būdama prie Dievo, gali nepalyginamai daugiau. Jos išaukštinimo šventėje džiaukimės ja ir melskime, kad Marija lydėtų mus žemiškos kelionės takais, padėtų vykdyti Dievo valią ir melstų už mus“, – per pamokslą kalbėjo kunigas R. Simonavičius.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video