2024/03/05

 

PAGALVOKITE IŠ ANKSTO, KAS ATSIIMS PAŠTO SIUNTAS

Renatos Malinauskienės nuotrauka

Renatos Malinauskienės nuotrauka

Lietuvos paštas primena, kaip pašte atsiimti gautą registruotą laišką ar siuntinį, kai pats gavėjas to padaryti neturi galimybių. Išvykstant atostogauti, gyventojai raginami iš anksto apie tai informuoti paštą arba įgalioti kitą asmenį gautoms pašto siuntoms atsiimti.

Registruotus laiškus ir pašto siuntas ar paprastąsias siuntas, kurios netelpa į laiškų dėžutes, atsiimti paštuose gali tik jų gavėjai, pateikę galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

„Planuojant vasaros atostogas, iš anksto derėtų įvertinti laikotarpį, kai negalėsite nuvykti į paštą atsiimti siuntos. Kad poilsio netemdytų nereikalingi rūpesčiai, išvykstant rekomenduojame parašyti prašymą ir nurodyti asmenį, kuris galės atsiimti pašto korespondencijos siuntas ir siuntinius.

Neturint kam patikėti paštu atkeliavusių siuntinių, galite pasirinkti ir kitas alternatyvas: pratęsti siuntos saugojimo pašte terminą arba nurodyti laikiną gyvenamąją vietą. Tokiu atveju, siuntą galėsite atsiimti vėliau, arba gauti ją nurodytu adresu, tačiau specialų prašymą turi parašyti pats gavėjas.

Pamiršus tai padaryti, kitam asmeniui siunta gali būti išduodama tik tada, jei šis turi įgaliojimą, patvirtintą notarine tvarka, arba jam prilygstantį taip pat sudarytą supaprastinta tvarka. Pastebime, kad pastaraisiais metais išpopuliarėjo elektroniniu būdu sudaryti įgaliojimai, nes tai – greitas ir patogus būdas patikėti kitam žmogui atsiimti pašto siuntą, kai jos gavėjas negali atvykti į paštą“, – pasakoja Lietuvos pašto Tinklo direktorė Inga Dundulienė.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, per 2016 metus Įgaliojimų registre buvo įregistruoti 2 876 elektroniniu būdu sudaryti įgaliojimai pašto korespondencijos siuntoms ir siuntiniams gauti. Beveik trečdalis iš visų informacinių technologijų priemonėmis sudarytų įgaliojimų skirti būtent pašto siuntoms gauti. Per praėjusius metus daugiau nei 1,5 karto išaugo internetu sudaromų įgaliojimų, reikalingų siuntoms pašte atsiimti, skaičius.

Elektroniniu būdu įgaliojimą asmuo gali sudaryti, prisijungęs prie specialaus internetinio tinklalapio www.igaliojimai.lt.

Specialią prašymo dėl pašto siuntos įteikimo kitam asmeniui arba siuntos persiuntimo kitu adresu ar į kitą paštą formą galima rasti internetiniame Lietuvos pašto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt arba gauti pašte. Prašymą siuntos gavėjas gali pateikti bet kuriame šalies pašte.

Ką svarbu žinoti apie įgaliojimus?

Notaro patvirtintiems įgaliojimams prilygsta: asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, įgaliojimai, tvirtinami tų laivų kapitonų; karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų); asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų vadovų.

Supaprastinta tvarka patvirtintais įgaliojimais yra laikomi įgaliojimai, patvirtinti organizacijos, kurioje asmuo dirba ar mokosi, vadovo; daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name asmuo gyvena, pirmininko; seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena asmuo, seniūno; esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitono.

Įgaliojimas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jame turi būti nurodyta: įgaliojimo išdavimo data, įgaliojimą išduodančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojamojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimo galiojimo terminas (jeigu įgaliojime galiojimo terminas nenurodytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu laikoma, kad įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo dienos). Įgaliojime taip pat turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyti veiksmai, kuriuos asmuo yra įgaliojamas atlikti įgaliojimą išduodančio asmens vardu. Įgaliojimą išduodantis asmuo privalo įgaliojimą pasirašyti.

Lietuvos pašto inf.

 

Reklama: siuskpigiau.lt

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • Pastebėjau, jog su kurjeriais ar paštomatais draugauti gerokai paprasčiau nei su paštu, kuriame nuolat neįtinka įpakavimas, siuntos neatiduoda net vyrui. Tiesa, pristatymo greitis jau geresnis nei būdavo anksčiau, tačiau niekada nėra garantijos, kad gausi būtent tą dieną, kurią reikėtų, jei siunta skubi. Mažiau nervų kainuos ir bus garantuota naudojantis privačiomis siuntų gabenimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis

Rekomenduojami video