2022/12/07

 

Skambiomis giesmėmis iškilmingai paminėtas Kupiškio bažnyčios šimtmetis

Laukiama garbingiausio šventės svečio – Panevėžio vyskupijos vyskupo Liongino Virbalo.
Autorės nuotrauka

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios 100-osioms metinėms skirti renginiai prasidėjo sekmadienio rytmetį jubiliejinėmis šv. Mišiomis ir Šeštinių atlaidais. Pirmąsias 9 valandos Mišias transliavo „Marijos radijas“. Per šv. Mišias vyko Panevėžio vyskupijos vaikų ir jaunimo chorų šventė „Jėzau, sukurk naują širdį manyje“.

Iškilmingai pasitiktas vyskupas

Pusiaudienį prasidėjęs Kupiškio parapijos bažnyčios 100 metų jubiliejaus renginys į šventovę sutraukė itin gausų tikinčių žmonių būrį. Pirmiausia prie šventoriaus vartų iškilmingai pasitiktas Panevėžio vyskupijos vyskupas Lionginas Virbalas. Jo ekscelenciją bei vyskupo generalvikarą Eugenijų Styrą sutiko tautiniais drabužiais pasipuošusios, ąžuolo lapų girlianda nešinos merginos, baltai pasidabinusios mažosios mergaitės, lydimos sesers Genutės, kiti tikintieji ir parapijos dvasininkai. Procesijai įžengus į šventovę, skambant didžiulio būrio choristų giesmėms, prasidėjo šventosios Mišios.

Kreipdamasis į jo ekscelenciją Panevėžio vyskupijos vyskupą, atvykusį apaštalinės vizitacijos, pagal tradiciją dekanas Rimantas Gudelis perskaitė raportą apie parapijos veiklą ir gyvenimą. Švenčiant bažnyčios šimtmetį, Kupiškio parapija turi 6700 gyventojų mieste ir dar apie 2000 kaimiškose jos vietovėse. Daugelis parapijiečių yra garbingo amžiaus, nes paskutiniuoju laiku Kupiškio mieste susirasti darbą ganėtinai sunku, todėl iškyla nemažai socialinių problemų, sumažėjo darbingo amžiaus žmonių. Bažnyčią sekmadienį aplanko apie 800 tikinčiųjų. Tikintieji uoliai, ypač organizuotos grupės – Gyvasis Rožančius, Marijos legionas dalyvauja procesijoje, adoracijoje.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Unė JUODYTĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video