2022/11/27

 

Ligoninė galėtų teikti geriatrijos paslaugas

Praėjusių metų pabaigoje Nacionalinė medikų asociacija paskelbė, kad Lietuvos žmonės ilgiau gyvena sveiki.
Monikos Urbutytės nuotrauka

Praėjusiame rajono Tarybos posėdyje buvo paviešinti Kupiškio ligoninės ketinimai ateityje steigti geriatrijos, kitaip sakant, sveiko senėjimo skyrių.
Šiems planams įgyvendinti lėšų tikimasi gauti iš Valstybės investicijų 2015– 2017 metų programos.

Lėšų poreikis

Su šiais ligoninės planais Tarybos narius supažindino jų kolegė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkė Rasa Šaltenienė.
Šiam projektui įgyvendinti reikėtų apie 5,6 mln. litų. Ne mažiau kaip 20 proc. (1,3 mln. litų) lėšų turėtų būti iš rajono biudžeto.

Pasak R. Šaltenienės, senyvų žmonių gydymo, karšinimo paslaugos Kupiškio rajone yra aktualios. Geriatrijos skyrius galėtų įsikurti 4-ajame ligoninės aukšte. Lėšų reikia šiam skyriui, ligoninės stogui remontuoti, jos pastatui apšiltinti, naujiems liftams, kurie per 25-erius metus jau visai nusidėvėjo. Taip pat reikėtų naujos medicinos aparatūros (rentgeno aparatas yra 8 metų senumo, širdies kardioskopas – 6 metų), teleryšio su radiologijos centru.

Roma Ramanauskienė, laikinai einanti Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigas, sakė, kad kasmet Sveikatos apsaugos ministerija renka visos šalies gydymo įstaigų pageidavimus, kam joms labiausiai reikėtų lėšų. „Mums Savivaldybė persiuntė raštą, gautą iš Sveikatos apsaugos ministerijos dėl 2015–2017 metų investicijų projektų. Iki šių metų balandžio 1 d. Savivaldybių buvo prašoma pateikti informaciją apie investicinių lėšų poreikį. Mūsų ligoninė pagal sveikatos ministro patvirtintą gydymo įstaigų suskirstymą pagal lygmenis yra priskirta kitoms antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms. Taip pat yra reglamentuota, kokius minimalius sveikatos priežiūros reikalavimus turime atitikti. Tarp tų reikalavimų yra ir geriatrijos (senatvės ligų ištyrimo, gydymo, profilaktikos) paslaugų teikimas. Manau, kad ši paslauga kupiškėnams tikrai reikalinga. Senyvo amžiaus žmonių rajone daugėja. Vienokia ar kitokia gydymo įstaiga rajone vis tiek turės išlikti. Ieškoti įvairių ligoninės finansavimo būdų reikia.“

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Taip pat skaitykite: