2022/11/27

 

Darbo ginčų komisijai bankrotas negresia

Darbo ginčai visada sprendžiami vadovaujantis įstatymu.
Valio Staburo nuotrauka

Neretai tarp darbdavių ir darbuotojų iškyla konfliktai dėl teisinių darbo santykių. Nuo praeitų metų sausio 1 d. įsigaliojus naujai darbo ginčų nagrinėjimo tvarkai, dėl teisinių darbo santykių kylančius nesutarimus tarp darbdavio ir darbuotojo nagrinėja darbo ginčų komisijos, įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Iki naujos tvarkos priėmimo teisinius darbo ginčus nagrinėjo teismai. Ar tokia paslauga palengvino iki šiol teisinius darbo nesutarimus sprendusių teismų naštą, ar gyventojai, kreipdamiesi į ginčų komisiją, sutaupo laiką bei pinigus?

Darbo teisinius nesutarimus šalyje nagrinėja trylika darbo ginčų komisijų prie Valstybinės darbo inspekcijos skyrių. Darbo ginčų komisijos veikia trišalės socialinės partnerystės principu. Darbo ginčų komisija sudaroma iš trijų narių – darbo ginčų komisijos pirmininko, darbdavių ir darbuotojų atstovų. Darbo ginčų komisijai vadovauja Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus skiriamas Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą. Darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus. Tokia komisija dirba ir Panevėžio apskrityje.

Skundai plaukia

Per 2013 metus trylika šalyje veikiančių darbo ginčų komisijų gavo daugiau kaip penkis tūkstančius prašymų išnagrinėti darbo ginčą. Iš jų apie du tūkstančiai prašymų patenkinta, apie septynis šimtus patenkinta iš dalies, apie šešis šimtus prašymų netenkinta. Patvirtinta daugiau nei penki šimtai taikos sutarčių.

„Panevėžio darbo ginčų komisija yra gavusi per du su puse šimto prašymų išspręsti darbo ginčą. Išnagrinėta apie du šimtus, apie šimtas prašymų patenkinta, daugiau kaip aštuoniasdešimt patenkinta iš dalies, sudaryta apie 20 taikos sutarčių“, – teigia darbo ginčų komisijos pirmininkė Asta Gudonienė. „Dažniausiai į darbo ginčų komisiją kreipiasi darbuotojai dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir galutinio atsiskaitymo nutraukus darbo sutartį. Darbdaviai kreipiasi dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, – pabrėžia komisijos pirmininkė. – Į darbo ginčų komisijas turi teisę kreiptis tiek darbuotojai, tiek darbdaviai.“

Panevėžio darbo ginčų komisijoje yra gauta ir darbdavių prašymų išnagrinėti individualius darbo ginčus. Pabrėžtina, jog darbuotojo atleidimo iš darbo ar grąžinimo į pareigas teisėtumo klausimai ir toliau bus sprendžiami teismuose.

Ginčų subtilybės

Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas Rimantas Trota pabrėžia, kad darbo ginčas visada sprendžiamas vadovaujantis įstatymu. „Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl jam paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo, tačiau komisija išnagrinėjusi visas aplinkybes ir pateiktus įrodymus nustato, kad darbuotojas padarė drausmės pažeidimą, drausminė nuobauda paliekama galioti.“

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Robertas TERVYDAVIČIUS

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Taip pat skaitykite: