2024/05/25

 

Supainiojo panašūs pavadinimai

Pastarosiomis dienomis į “Kupiškėnų taupą„ užsuka kiek daugiau sunerimusių klientų.   
Autoriaus nuotrauka

Žinios apie pinigus svarbios visiems, kurie turi pinigų. Pranešimai apie neskaidrią Nacionalinės kredito unijos (NKU) veiklą, įtariamą sukčiavimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos sulaikytą verslininkų grupę sukėlė nerimo ir bankų, ir kredito unijų klientams. Visiems svarbu, ar neprapuls indėliai, ar čia įsipainiojusios visos šalies kredito unijos, kas slypi už veiklos apribojimų?

Lietuvos banko valdyba jau pranešė nuo gruodžio 13 dienos iki 2013 metų sausio 31 dienos apribojanti Nacionalinės kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Įstaiga negalės teikti kai kurių finansinių paslaugų, taip pat grąžinti indėlių. Laikinasis administratorius iki šių metų gruodžio 28 dienos įpareigotas Lietuvos bankui pateikti išvadas dėl NKU finansinės būklės ir pasiūlymus dėl veiklos perspektyvų.

Kodėl imtasi tokių sudrausminimo metodų? Tikėtina, tebegyva “Snoro„ banko griūties patirtis. Lietuvos bankas privalo prižiūrėti finansines įstaigas. Bankas inspektavo ir NKU, spalio mėnesį jau buvo tiriama veikla. Tada nustatyta, kad unijos grynasis turtas gerokai mažesnis už įsipareigojimus, unija kredituoja neskaidrius ir rizikingus projektus, visai nesigilindama į paskolų prašančių įmonių verslo planų realumą. Spaudoje skelbta, kad unijos turimas turtas tevertinamas 800 tūkst. litų, o išdalyta dešimtys milijonų litų paskolų.
Pažeidimai banko nustatomi ne pirmą kartą, buvo duodami raštiški nurodymai juos ištaisyti, atsirado papildomi reikalavimai veiklos rizikai riboti, bet unijos vadovai į tai nereagavo arba, galima sakyti, reagavo savitai: toliau dalijo dideles paskolas juridiniams asmenims, problemines paskolas perleidinėjo trečiosioms šalims, taip kratydamiesi atsakomybės.

Todėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimu nuo lapkričio 16 dienos buvo unijai apribota teisė teikti kai kurias paskolas, uždrausta priimti naujus terminuotus indėlius, vienam klientui leista skolinti tik iki 30 tūkst. litų.
Kupiškyje taip pat yra kredito unija “Kupiškėnų taupa„, ji turi savo senų klientų būrį. Ar visa ši negraži istorija aktuali ir kupiškėnams?
Ne, nėra susijusi, nes Nacionalinė kredito unija yra atskira finansinė įstaiga, nepriklausanti Lietuvos centrinei kredito unijų sistemai (kupiškėnų unija jai priklauso), apie tai jau skelbta masinėse informacijos priemonėse.
Tačiau sąmyšio būta daugelyje šalies miestų, kur veikia įvairios kredito unijos, kadangi visuomenę sutrikdė panašūs pavadinimai.

“Kupiškėnų taupos„ kredito unijos administracijos vadovė Roma Baikauskienė paaiškino, kad pastarosiomis dienomis unijoje apsilankė kiek daugiau klientų nei įprastai, buvo ir tokių, kurie pasiėmė savo indėlius (per kelias dienas tokie buvo 6), bet daugeliui interesantų užteko susiklosčiusią situaciją tik patikslinti, išgirsti specialistų, unijos darbuotojų komentarą.

——-
Autorius: Domas JURJONAS

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video