2024/06/25

 

Medžiotojų ir žvejų dėka atgijo senoji renginių vieta

Jaunųjų medžiotojų krikštynos.

Banguolės Aleknienės nuotraukos

Praėjusį šeštadienį prie Pyragių ežerėlio vyko kas antri metai organizuojama rajono medžiotojų ir žvejų šventė.
Medžiotojų būreliai ir klubai buvo įsirengę savo stovyklavietes, kuriose eksponavo medžioklės ir žūklės trofėjus.
Šventėje dalyvavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas Valdemaras Jakštas, jo pavaduotoja Angelė Plančiūnaitė, Medžiotojų ir žvejų draugijos Biržų skyriaus pirmininkas Konstantinas Romualdas Galvelis, Seimo nariai ir kiti svečiai.

Apdovanojimai, pagerbimas ir krikštynos

Šventė prasidėjo, kai Medžiotojų ir žvejų draugijos (MŽD) Kupiškio skyriaus pirmininko Bronislovo Domžos pakviesti rajono garbės medžiotojai Leonas Apšega, Algirdas Baltrūnas ir Albinas Vaižmužis pakėlė šventės vėliavą.
Mūsų kraštietis, buvęs skapiškėnas E. Tijušas šventės dalyvius („strielčius ir ribokus“) pasveikino savo gimtąja tarme. Už žvejybos tradicijų ir kultūros puoselėjimą jis įteikė žvejų globėjo Patrimpo medalius Valdui Jaseckiui ir Vladimirui Belovui.
Už medžioklės tradicijų ir kultūros puoselėjimą medžiotojų globėjos Medeinės medalius – B. Domžai, Gaudentui Baikauskui ir Algirdui Notkui.

„Vanagynės“ medžiotojų būrelio kiemelyje apsilankęs E. Tijušas gyrė šiurpą – gamtos sriubą. Anot jos virėjo Virginijaus Jakšio, svarbiausi šio viralo prieskoniai meilė ir pagarba nušautam žvėriui.

Tądien garbės medžiotojo vardas už aktyvų dalyvavimą MŽD veikloje, medžioklės ir žvejybos tradicijų, gamtos idėjų ir kultūringos medžioklės bei žvejybos puoselėjimą buvo suteiktas dar penkiems šios draugijos Kupiškio skyriaus nariams. Tai Povilui Penkauskui, Petrui Ožiui, Jonui Kalendrai, Algimantui Bodzinskui ir Broniui Inapui.

Neapsieita ir be MŽD naujokų krikštynų. Šiemet į šią draugiją įstojusieji klūpėdami ant eglišakių prisiekė nedaryti jai gėdos, laimikį dalintis su draugu, o garbę pasilikti sau, padėti ūkininkams apsiginti nuo vilkų ir nemindyti jų pasėlių, visomis išgalėmis rūpintis medžioklės plotais ir patikėtais žvėrimis, su ginklais elgtis taip, kad pavojaus nekeltų ne tik sau, bet ir kolegoms. Jei nusižengtų priesaikai, te neišauna jų ginklas lemiamą akimirką. Krikštatėviai, kuriais buvo garbės medžiotojai, pamirkę kadagio šakeles vandenyje, šlakstė naujokus. Jų priesaiką sutvirtino ir gurkšnis gėrimo iš šovinio ir rago.

Varžytuvės ir apžiūros

Po oficialiosios šventės dalies visi jos dalyviai buvo pakviesti išbandyti akies taiklumą ir rankų miklumą šaudant iš pneumatinio šautuvo ir lanko, dalyvaujant smiginio ir vinies kalimo į kelmą varžybose, baigiantis varžyboms susumuoti ir žvejų varžybų rezultatai.

Plačiau skaitykite „Kupiškėnų mintyse“

——-
Autorius: Banguolė ALEKNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video