2024/06/13

Išeitis? Ji tikrai yra

Atrodytų, pastaruoju metu dažnokai rašoma apie veikiančias anoniminių alkoholikų (AA) grupes, priklausomybės įtakoje esančių žmonių tarpusavio paramą ir, ko gero, vienintelę išeitį visą likusį gyvenimą mokytis būti blaiviam.

Tačiau pasak Kupiškyje veikiančio AA klubo “Išeitis„ narės Rimos, kiekvienas naujai į jį atėjusysis nori sužinoti, kokia buvo šio žmonių gelbėjimosi iš pražūties judėjimo pradžia. Ir tenka ją, neįtikėtinai paprastą, priminti.

AA judėjimo pradžia oficialiai laikoma 1935 metų birželio 10-oji. Tada radęs jėgų mesti girtavus alkoholikas Bilas pasikalbėjo su daktaru Bobu, kuris tą vakarą ketino atsipalaiduoti nuo buvusios įtampos apsisvaigindamas alkoholiu. Bilas savo pašnekovo nesistengė perauklėti, o tik pasakojo savo gyvenimo, savo įnykimo girtauti istoriją ir apie tai, kaip jaučiasi nevartodamas alkoholio. Pokalbis užsitęsi visą naktį. Taip du alkoholikai suprato, jog nuoširdus bendravimas gali padėti išlikti blaiviems. Tada

jie pradėjo ieškoti daugiau alkoholikų, norėdami įsitikinti, ar tokia sistema tikrai gali pasitarnauti blaivybei. Per trejus metus susibūrė per šimtą alkoholikų, kurie bendraudami tarpusavyje visą tą laiką išliko blaivūs.

Pasak AA judėjimo istorijos žinovės, tokia paprasta, be jokių įsipareigojimų vienų kitiems bendravimo forma labai išplito.

Lietuvą šis judėjimas pasiekė tik 1989 metais. Aplinkybė irgi labai paprasta: alkoholikas iš Lietuvos parašė laišką į JAV iš tenykščių likimo bičiulių prašydamas paramos gelbėtis iš gyvenimo liūno. Į šį prašymą atsiliepta – atvyko 30 amerikiečių ir buvo įkurta pirmoji Lietuvoje AA grupė. Po aštuoniolikos metų mūsų šalyje jų veikia 136.

Vienintelis draugijos tikslas – gyventi blaiviai, todėl ir sąlyga tapti draugijos nariu paprasta – noras mesti girtavimą. Šis siekis stipriau negu giminystės ryšiai vienija šio sambūrio narius.

“Remdamiesi dvylikos žingsnių programa susitaikome su mintimi, jog sergame klastinga liga – alkoholizmu, nuo kurios yra tik vienas vaistas – visiškai atsisakyti alkoholio. Mokomės gyventi, dirbti,, linksmintis be taurelės. Taip pamažėl keičiasi gyvenimo būdas, požiūris į vertybes, mąstymas, pokalbių temos. Smagu ir aplinkiniams matyti kultūringai atrodantį žmogų, nors ne vienas prisimena jį buvusį visai ant gyvenimo bedugnės krašto„, – dalijosi mintimis pašnekovė.

Pasak Rimos, patiems net nereikia girtis blaivybe, nes aplinkiniai pirmiausia pastebi pasikeitimus į gera, teiraujasi, kaip pavyksta atsisakyti žalingo įpročio. Ketinantiems ateiti į AA grupę ar klubą žinotina, jog kiekvienas jų bus maloniai priimtas ir išklausytas, suprastas. Nes visi jie yra buvę tokios pat prapulties glėbyje ir tik vienas kitam padėdamas gali iš jo išsilaisvinti, pajausti, kad galima priartėti prie Blaivybės stebuklo.

Jos nuomone, svarbu ir tai, kad toji pagalba bendravimu visiškai nieko nekainuoja, tačiau yra efektyvi. AA nariai išvažiuoja ir į kitus miestus, net į kaimynines valstybes susitikti su ten veikiančiais AA sambūriais. Jau ir Lietuvoje rengiamos vasaros stovyklos. Panevėžio regiono AA stovykla liepos pabaigoje veikė Rokiškio rajone. Nelaimėliai nebijo prisipažinti, jog dėl savo vėjavaikiškumo, nesusivokimo, kad pasiduoda silpnybei piktnaudžiauti alkoholiu , atsidūrė ties gyvenimo praraja, tačiau vis dėlto nepuolė į ją, o pasiryžo nuo jos pasitraukti. Ir kasdien tampa truputį ramesni, truputį laimingesni, blaivybę supranta kaip pastovų, kantrų dvasinį tobulėjimą. Stengiasi sutarti pirmiausia patys su savimi, artimaisiais ir kitais aplinkiniais. Taip pat ir su Dievu – kaip Jį suprantame.

Kupiškyje veikiančios AA grupės senbuviai mano, jog žmonėms, norintiems išbristi iš girtavimo liūno, vis dėlto galima padėti. To neturėtų pamiršti ir aplinkiniai – darbdaviai, šeimos nariai, kaimynai, pasiūlydami jiems susirasti AA klubą “Išeitis„.

Anoniminių alkoholikų judėjimo programoje yra atskira veiklos sritis – paramos alkoholiko aplinkos žmonėms, kurie ne mažiau už jį patį kenčia dvasiškai ir materialiai, o susiklosčius įtemptiems santykiams dar labiau nelaimėlį žlugdo.

Pradžioje, redakcijos pašnekovės Rimos nuomone, reikia visai nedidelių pastangų – pirmadieniais bei ketvirtadieniais 18 valandą ateiti į susirinkimą jaukioje patalpoje Kupiškyje – Gedimino g. 15 A.

Ko nors pasiteirauti galime ir telefonu (8~693) 5 21 98, geriau po pietų.

Šio klubo nariai nemoka jokių įmokų, iš jų nereikalaujama jokių pasižadėjimų ar prisistatymų, kas esi ir iš kur. Vienintelis tokio bendravimo tikslas – būti blaiviam ir dalytis patirtimi, kaip pavyksta tai pasiekti. Kupiškio AA grupės atstovė pabrėžė: “Nors mūsų grupės ar klubo taisyklėse garantuojamas asmenų anonimiškumas, tačiau mes norime, jog visuomenė žinotų, kad tokia grupė, draugija ar sambūris – nesvarbu kaip vadintume – Kupiškyje veikia. Ir bet kuris alkoholikas turi pasirinkimą gelbėtis iš prapulties per bendravimą su to paties trokštančiais vienodo likimo asmenimis. Tokio apsisprendimo nereikėtų atidėlioti nei kitai savaitei, nei kitam mėnesiui ar ateinantiems metams, kurie jau paskelbti Blaivybės. Kuo greičiau susidomėsite, ką jums gali duoti susitikimai AA grupės renginiuose, tuo bus geriau.

——-
Autorius: Eleonora VAIČELIŪNIENĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video