2024/06/13

Ateitį drąsinantys sėkmės receptai – Alizavos moksleiviams

Prasmingai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo direktoriaus Gintaro Paškausko Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė, sekmadienio popietę surengusi susitikimą su savo garbės galerijos nariais, dviejų kartų atstovais.

Į susitikimą iš mokyklą baigusios trečios abiturientų laidos atvyko šių eilučių autorius A. Petrulis, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus vedėjas Steponas Tamošiūnas (ketvirta laida), Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, doktorantas Vaidas Vadluga (37 laida) ir generolo Jono Žemaičio Karo akademijos auklėtinis, perkėlų kuopos būrio vadas leitenantas Liudas Bogužas (38 laida).

Vieni iš pirmųjų rajone pradėję įgyvendinti daugiametį socialinį projektą “Drąsinkime ateitį” alizaviečiai iš keturiasdešimties šios ugdymo įstaigos (anksčiau ji turėjo vidurinės mokyklos statusą) laidų garbės galerijos nariais praėjusiais metais iš viso išrinko dešimt įvairių profesijų atstovų, kurie atsakomybe, iniciatyvumu, kūrybingumu, pareigos supratimu būtų gyvu pavyzdžiu mūsų jauniesiems bičiuliams ir kuriais jie galėtų sekti.

Didelė garbė būti šio dešimtuko sąraše taip pat teko poetei Bronislavai Valinskaitei (13 laida), gydytojai Rimai Kriovaitei-Vėderienei (15 laida), chemikui Ričardui Glemžai (15 laida), fizikui Kazimierui Glemžai (16 laida), dailėtyrininkui, žurnalistui, redaktoriui, daugelio knygų apie Kupiškio kraštą autoriui Vidmantui Jankauskui (20 laida) ir Vilniaus bei Šiaulių universitetų dėstytojui Vaidui Giedrimui (34 laida).

Kovo 11-ąją sugrįžusius į savo mokyklą vyresniuosius kolegas šiltai sutiko tikrieji projekto šeimininkai – moksleiviai. Dešimtokai jiems aprodė išgražėjusias klases, kabinetus, aprūpintus moderniomis mokymosi priemonėmis, papasakojo apie čia įvykusius pokyčius. Mokiniams ir mokytojams svečius aktų salėje pristatė mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė. Garbės džentelmenai pasirašė sutikimus, kad informacija apie juos gali būti skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje, gavo garbės galerijos narių pažymėjimus ir ženklelius, įpareigojančius sėkmingu ir pozityviu pavyzdžiu padrąsinti ir įkvėpti jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis, siekti prasmingų gyvenimo tikslų ir kuo geresnių veiklos rezultatų visos šalies labui.

Džiaugdamiesi susitikimu su savo mokykline vaikyste, didelius gyvenimo universitetus išėję suaugusieji moksleivių draugai dalijosi jaunų dienų prisiminimais, sukaupta patirtimi, pateikė pikantiškų istorijų iš savo mokymosi laikų, kalbėjo, kaip jiems pavyko rasti sėkmės formules ir atsakymus į sudėtingus uždavinius, padovanojo pažintinės literatūros apie Seimą, aukštąsias mokyklas, kuriose jie studijavo, pasirašė svečių knygoje.

“Ryžtantis įgyvendinti savo svajonę ir tapti savo likimo kalviu, – akcentavo svečiai, – kiekvienam jaunuoliui labiausiai reikia tvirtos valios, atkaklaus darbo ir tikėjimo, jog nėra nepasiekimų tikslų. Šito supratimo nemoko jokie vadovėliai, jis neateina per akių žvilgsnį ar atsitiktinę pastabą, o įgyjamas, kai neišsigąstama sunkumų, nenuleidžiama rankų ir nugalimos kliūtys”.

——-
Autorius: Algirdas PETRULIS

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video