2024/07/12

Antašavos bendruomenė liko be vadovo

Praėjusį sekmadienį Antašavoje šurmuliavo Šv. Hiacinto, bažnyčios globėjo, atlaidai. Šiemet jie sutapo su gražiu miestelio 410 m. jubiliejumi. Šiomis progomis bendruomenė surengė smagią šventę, į kurią sugužėjo garbingi svečiai, aplinkinių kaimų gyventojai.

Po šv. Mišių, kurias aukojo Kupiškio dekanas kanauninkas Vladas Rabašauskas, visi susirinko bendruomenės salėje. Lituanistė ir muziejaus darbuotoja Aldona Vaižmužienė priminė ilgametę kaimo istoriją, jo pavadinimo kilmę, dvarininkų epochą, pirmąsias bažnyčios statybas. Nors šiuo metu miestelis ypač garsus puošniomis sodybomis, gyventojų skaičius jau kurį laiką nebeauga. Dabar čia įsikūrę per 300 antašaviškių.

A. Vaižmužienė paminėjo garsius Antašavos parapijos kaimus: Uoginius, Darsiškius, Žiežmariškius, Žemaitėlius, Didžprūdėlius. Juose užaugo nemažai garsių žmonių.

Žemaitėlių gyventoja Irena Vidugirytė sukūrė gražų Antašavos himną. Beliko parašyti melodiją.

Kaimo bendruomenės pirmininkas perskaitė šiais metais į Amžinybę išėjusių kraštiečių pavardes ir pakvietė tylos minute pagerbti visus Antašavos mirusiuosius. Bažnyčios choristai už juos sugiedojo giesmę. Į senąsias kapines buvo išnešti gėlių vainikai.

Nebuvo pamiršti seniausi bei jauniausi miestelio gyventojai. č„žuolų vainikai papuošė Eugenijos Pukienės ir Aniolo Budrio pečius. Mažoji gyventoja dviejų mėnesių Viktorija Šinkevičiūtė į sveikinimo ceremonijas nesuspėjo atvykti.

Nemažai dėmesio šventiniame renginyje skirta tvarkingų sodybų aptarimui. Šiemet gražiausios sodybos konkurse apžiūrėta apie 50 kiemų. Gražiausios apskrities sodybos šeimininkas antašaviškis Gediminas Laužikas pasidalijo apžiūros įspūdžiais. Kone kiekvienoje Antašavos apylinkių sodyboje, pasirodo, puoselėjama aplinka, gražinami pastatai, gėlynuose triūsia jauni ir seni. Draugijos “Lietuvai pagražinti„ Kupiškio skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Matiukaitė įteikė padėkas gražiausios sodybos konkurso dalyviams bei prizininkams: Irmai ir Vytautui Stankevičiams, Astai ir Valdui Čemeriams bei Aldonai ir Gediminui Laužikams.

Šventės svečiams – Kupiškio dekanui V. Rabašauskui, parapijos klebonui Kęstučiui Gurkliui, Kupiškio seniūnui Juliui Vytautui Semėnui, Seimo nariui Viktorui Rinkevičiui, vienam iš rėmėjų Artūrui Šatinskui – buvo padovanoti kvapnūs Antašavos šeimininkių sūriai, o rajono merui Leonui Apšegai įteiktas juodos duonos kepalas.

Po svečių kalbų ir sveikinimų bendruomenės pirmininkas A. Vaižmužis visiems paskelbė dėl pablogėjusios sveikatos atsisakąs vadovauti organizacijai. Jo manymu, per ketverius bendruomenės gyvavimo metus nuveikta nemažai darbų, tačiau pirmininku reikėtų išsirinkti jaunesnį žmogų. Aktyvus visuomenininkas neatsižadėjo pagelbėti sprendžiant bendruomenės problemas. Iki artimiausiu laiku vyksiančių naujo vadovo rinkimų pirmininkės pareigas, pasak A. Vaižmužio, turėtų eiti Onutė Pauliukienė.

Pasibaigus iškilmingai šventės daliai, antašaviškiai ir svečiai apsupo vaišėmis nukrautą stalą. Taip pat buvo galima apžiūrėti rankdarbių parodą, kurioje savo kūrinius pristatė Justė Šuminaitė, Dovilė Mašnova, Valerija Martinkienė, Rimutė Ramanauskaitė-Vogulienė, Aldona Užusienienė. Susirinkusiesiems smagias melodijas griežė Tiltagalių kapela “Livena„, jau dvejus metus su antašaviškiais palaikanti glaudžius bendradarbiavimo ryšius.

——-
Autorius: Gaila MATULYTĖ

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video