2024/04/24

HomePosts Tagged "valstybės tarnyba"

valstybės tarnyba

Šiais metais Panevėžio apskrities teritorijos valstybės ir savivaldybių įstaigos Valstybės tarnybos portale paskelbė 100 konkursų ir atrankų (toliau kartu – konkursai) į valstybės tarnybą. Didžioji dalis bandymų surasti reikiamą valstybės tarnautoją buvo nesėkminga. Net 57 konkursų (57 proc.) neįvyko. Pagrindinės priežastys – pretendentai neatitiko reikalavimų,