2024/07/15

HomePosts Tagged "sveikinimas"

sveikinimas

Bene labiausiai laukiamos metų šventės oficialus pavadinimas – Kalėdos, pažyminys šventos neįeina į šventės pavadinimą ir nebūtinas, todėl paprastai rašomas mažąja raide: šventos Kalėdos, šv. Kalėdos. Tačiau ne klaida stilistiniais sumetimais rašyti ir didžiąja raide: Šventos Kalėdos, Šv. Kalėdos. Sveikinkime lietuviams įprastesnėmis konstrukcijomis: Sveiki sulaukę šventų

Tegul ir gera, ir tyra širdyje bus, kai šv. Velykų ryto dangaus skiautelė mėlyna šilkine gija nudažys Jūsų šventę, kai sužibs artimųjų ilgesio skaidri ašara. Parymokime tyloje vakarais: margas žvaigždžių raštas atsiųs savųjų brandintus šiltus žodžius, pražydins sveikatos pilnaties giesmę, atvers gamtos pabudintus vilties pumpurus. „Kupiškėnų minčių“

Velykos! Tai ir visada žaliuojantis kadagys, anksčiausiai pavasarį atgimstanti blindė, sutvarkyti namai, apvalytas kūnas, pašventinta ugnis ir vanduo, rytą šokanti saulė, už balto stalo susėdę giminės, įvairiausiai išmarginti kiaušiniai. Ir didžioji viltis, kad tai saugos nuo visokių negandų, išvarys ligas. Ir kvietimas atsigręžti į tiesą,

Sustoję prie didžiųjų švenčių ir metų virsmo slenksčio, atsiremkite į pumpuro, daigo gyvybingumo jėgą ir laukite sveiki sugrįžtančio pavasario – žmogaus būties atgaivos. Apkabinti, išklausyti, suprasti, paguosti, padėti, kartu tyliai pasėdėti – tai paprasti, bet didingi darbai, atgaivinti per Kūčias, Kalėdas, apšviesti širdies šiluma, išglostyti meilės