2024/05/28

HomePosts Tagged "šv. mišių laikas"

šv. mišių laikas

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje –Didįjį šeštadienį – Velyknakčio šv. Mišios – 20 val. (atsinešti žvakutes krikšto pažadams atnaujinti). Velykų dieną – 8 val. (su procesija) ir 11 val.9.30 val. velykiniai pusryčiai parapijos salėje. Kviečiami vieniši, senoliai, visi, gyvenantys toli nuo savo tėvynės ukrainiečiai (margučių,